Ενεργειακή αναβάθμιση για 16 σχολεία από την ΕΠΤΑ

0
175

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η εταιρεία ΕΠΤΑ AE – Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, ολοκλήρωσε με επιτυχία, σε συνεργασία με οικείους φορείς, την υποβολή φακέλων χρηματοδότησης για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Η επιλογή των σχολικών μονάδων έγινε με βάση τις ενεργειακές τους ανάγκες και την υφιστάμενη κατάσταση τους ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Συνολικά εκπονήθηκαν 16 προμελέτες ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται μεταξύ άλλων αφορούν ανά περίπτωση τη θερμική μόνωση της οροφής των κτιρίων, την εξωτερική θερμομόνωση του κατακόρυφου περιμετρικού κελύφους, την αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοστασίων, την αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου, τη μόνωση των σωληνώσεων διανομής, την τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων και κεφαλών στα θερμαντικά σώματα, την αντικατάσταση κυκλοφορητών του δικτύου διανομής, την εγκατάσταση μηχανικού αερισμού με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας, την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και τη χρήση επιδεικτικών συστημάτων ΑΠΕ στις στέγες των κτιρίων.

Παράλληλα, προτείνονται επεμβάσεις στους περιβάλλοντες χώρους των κτιρίων με δενδροφυτεύσεις και χρήση ψυχρών υλικών.

Η εφαρμογή των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που προτάθηκαν από την εταιρεία ΕΠΤΑ αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας περίπου 4 GWh και σε μείωση 900 τόνων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), που αποτελεί θετική συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων της Ελλάδας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης.

econews, EPTA

Σχόλια