Ειδικό Τέλος Ακινήτων: κι άλλη προσφυγή στο ΣτΕ

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Μετά το Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι» και την  Ανώνυμη Εταιρεία «Eurocapital», στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με αίτημα την ακύρωση του Ειδικού Τέλους Ακινήτων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος επισημαίνει ότι  ο προορισμός των εσόδων, που θα εισπραχθούν από την επιβολή του Ειδικού Τέλους εντοπίζεται στην εξυπηρέτηση δημοσιονομικών στόχων, που δεν σχετίζονται άμεσα με την παροχή κάποιας ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταγγέλλει ότι η συγκεκριμένη δημοσιονομική επιβάρυνση συνιστά αναντίρρητα φόρο επί της περιουσίας και όχι «τέλος».

Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι το Ειδικό Τέλος Ακινήτων δεν πρέπει να αξιολογηθεί αυτόνομα, αλλά σε συνδυασμό με τις συνολικές φορολογικές επιβαρύνσεις, που «δημιουργούν υπέρμετρη φορολογική πίεση και καταλήγουν ουσιαστικά στη δήμευσή της ακίνητης περιουσίας».

Μεταξύ άλλων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι το Ειδικό Τέλος Ακινήτων επιβάλλεται αδιακρίτως σε όλους τους ιδιοκτήτες «δομημένων επιφανειών», χωρίς να συνεκτιμά άλλους ουσιαστικούς παράγοντες, που προσδιορίζουν την αληθινή φοροδοτική τους ικανότητα.

Ειδικότερα, δεν λαμβάνει καθ’ όλου υπ’ όψιν την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την ακίνητη ιδιοκτησία, ή το εισόδημα του ιδιοκτήτη, έτσι ώστε να εξακριβώνεται η πραγματική δυνατότητά του να καταβάλει τον φόρο.

Επιπροσθέτως, για τον υπολογισμό του Ειδικού Τέλους λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο η επιφάνεια, η τιμή ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, χωρίς να συνεκτιμώνται παράγοντες ουσιαστικής σημασίας, όπως ο συντελεστής ορόφου ή ο συντελεστής εμπορικότητας, οι οποίοι, βεβαίως, διαφοροποιούν την αξία των ακινήτων, γι’ αυτό και λαμβάνονται υπ’ όψιν και στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους.

econews

Σχόλια