Ηράκλειο: αποκατάσταση ΧΑΔΑ – Πάρκο πρασίνου

0
102

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση «Σαραφαλή Μάντρα» της δημοτικής ενότητας Αρκαλοχωρίου υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, προϋπολογισμού 935.000€ το οποίο η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας πέτυχε να εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σε δηλώσεις του έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης ο κ. Καλογεράκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ένας από τους πρώτους στόχους της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και ο προγραμματισμός έργων που θα συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Σήμερα υπογράψαμε σύμβαση για την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων της δημοτικής ενότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου μας, προϋπολογισμού 935.000 €. Έπειτα από τη μελέτη που διαμόρφωσαν οι τεχνικές μας υπηρεσίες καταθέσαμε σχετική πρόταση, η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ και το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το σύνολο της χρηματοδότησης του έργου γίνεται από το ΕΣΠΑ. Το έργο προβλέπει δράσεις και παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της χωματερής, καθώς και τη δημιουργία ενός πάρκου πρασίνου στο σύνολο της έκτασης, που είναι 24 στρέμματα. Στην πορεία το πάρκο αυτό θα είναι επισκέψιμο και θα αποτελέσει ένα πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή μας.

Περιγραφή του έργου

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «ΣΑΡΑΦΑΛΗ ΜΑΝΤΡΑ» αφορούν:

-Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α.
Αφορούν σε καθαρισμούς απορριμμάτων με παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. Οι εργασίες οριοθέτησης εντός της οποίας θα γίνει η διευθέτηση των υφιστάμενων αποθέσεων περιλαμβάνουν την εργασία μετακίνησης των υφιστάμενων αποθέσεων από όλα τα σημεία που δεν ανήκουν στην οριοθετημένη περιοχή της αποκατάστασης και της τοποθέτησής τους με κατάλληλες κλήσεις στην περιοχή αποκατάστασης.

-Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης αναγλύφου.
Η διαμόρφωση του ανάγλυφου, μέσω των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών, αποτελεί το βασικότερο στάδιο πριν την κατασκευή οποιοδήποτε συστήματος τελικής κάλυψης, προκειμένου να κατασκευαστεί το κατάλληλο υπόβαθρο. Τα έργα διαμόρφωσης ανάγλυφου, περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές-επιχώσεις), για την επιθυμητή διαμόρφωση του ανάγλυφου του Χ.Α.Δ.Α.

-Κατασκευή έργων στεγάνωσης, κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.
Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, τοποθέτηση γεωσυνθετικής στρώσης μπετονίτη, στρώσης αποστράγγισης και γεωυφάσματος στραγγιστηρίων, καθώς και κατασκευή φρεατίων βιοαερίου.

-Σύστημα παθητικής απαγωγής βιοαερίου.
Στον εν λόγω χώρο Διάθεσης Απορριμμάτων, οι παραγόμενες ποσότητες βιοαερίου είναι σχετικά μικρές για να εγκατασταθεί σύστημα συλλογής και επεξεργασίας του. Σε αυτό εξάλλου συνηγορεί και το γεγονός ότι το βάθος των απορριμματικών αποθέσεων είναι μικρό. Οι παραγόμενες ποσότητες βιοαερίου είναι σχεδόν αμελητέες, οπότε η έκλυσή τους στην ατμόσφαιρα δεν δύναται να δημιουργήσει ατμοσφαιρική υποβάθμιση. Συνεπώς δεν υφίσταται θέμα κατασκευής δικτύου συλλογής με ενεργητικό τρόπο (άντληση, αναρρόφηση) και καύσης του, εντούτοις κρίνεται επιθυμητή η δημιουργία απλού δικτύου παθητικής απαγωγής και έκλυσης στην ατμόσφαιρα. Το σύστημα παθητικής απαγωγής θα περιλαμβάνει την κατασκευή «παραθύρων» απαγωγής βιοαερίου που θα αναπτύσσονται καθ’ ύψος επί των στρώσεων τελικής κάλυψης κατά τη διαμόρφωση του χώρου.

-Εργασίες πρασίνου
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών, φυτεύσεις δέντρων και θάμνων κλπ, τοποθέτηση δυο δεξαμενών, καθώς και κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την προστασία και την υποστήριξη της ανάπτυξης των φυτών. Η άρδευση των φυτών θα γίνεται με σταλάκτες αυτορρυθμιζόμενους.

-Κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής για την προστασία του χώρου
Αφορά σε κατασκευή περίφραξης, πύλης εισόδου, καθώς επίσης και ενημερωτικής πινακίδας.

econews

Σχόλια