Ειδικό Τέλος Ακινήτων: προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η πρώτη προσφυγή κατά του ειδικού τέλους ακινήτων, που θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Η προσφυγή κατατέθηκε από το σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι» και την Ανώνυμη Εταιρεία «Eurocapital» και, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η επιβολή του νέου τέλους αντίκειται σε διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ είναι αντίθετη με τη νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν στην προσφυγή τους, η είσπραξη του επίμαχου φόρου ανατίθεται στη ΔΕΗ, ενώ αυτό μπορεί να γίνει μόνο από όργανα της εκτελεστικής εξουσίας.

Παράλληλα καταγγέλλουν ότι η άσκηση της δημόσιας εξουσίας από ιδιώτες, όπως είναι η ΔΕΗ, «νοθεύει και τη γενική αρχή του δημοκρατικού μας πολιτεύματος» και τονίζουν ότι  παραβιάζεται η αρχή της νομιμότητας του φόρου και η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας του κάθε φορολογούμενου πολίτη.

Επιπλέον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, κατά τους προσφεύγοντες, παραβιάζεται και η αρχή της απαγόρευσης της διπλής φορολογίας, ενώ παράνομη χαρακτηρίζεται και η υπουργική απόφαση γιατί η Πολιτεία, με νομοθετική ρύθμιση, ακυρώνει μονομερώς τις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου που έχουν υπογραφεί οι καταναλωτές με τη ΔΕΗ για την παροχή ηλεκτροδότησης.

Τέλος, όπως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες, η επιβολή του ειδικού τέλους αντίκειται στην  Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία προστατεύει την ιδιοκτησία.

econews

Σχόλια