Οι βιώσιμες συμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εκδήλωση

0
33

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η εταιρεία ΕΠΤΑ A.E. Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Δήμο Αγιάς και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Λάρισας, διοργάνωσε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011 στα γραφεία της ΠΕΔ Λάρισας με θέμα «Οι βιώσιμες συμβάσεις στη Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Τη συνάντηση, στην οποία υπήρχε ευρεία συμμετοχή των Δήμων και άλλων εμπλεκομένων φορέων του Νομού, χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας καθώς και οι εκπρόσωποι της ΕΠΤΑ Α.Ε. και της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ενώ έντονη ήταν και η παρουσία του τοπικού έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για θέματα βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων, να αναγνωρίσουν βέλτιστες πρακτικές αλλά και να συζητήσουν για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που κυρίως προμηθεύεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση και για τις οποίες θα ήταν δυνατή η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Η συνάντηση αποτελεί μία από τις ενημερωτικές συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Δήμους της Ελληνικής Περιφέρειας με στόχο την εκτενή πληροφόρηση των τοπικών αρχών σε θέματα που άπτονται των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων. Προκειμένου, να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δημοσίων φορέων, να διαδοθούν βέλτιστες πρακτικές ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την εφαρμογή περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις, έχει δημιουργηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Πορτογαλία, ένα δίκτυο φορέων για την προώθηση των βιώσιμων δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο λειτουργίας του οποίου εντάσσονται και οι ενημερωτικές συναντήσεις.

Παράλληλα, μέσω της στενής συνεργασίας με φορείς της αγοράς, αναμένεται να ενδυναμωθεί η σχέση προμηθευτών και δημοσίων αρχών, ώστε η στροφή του δημοσίου τομέα προς τα πράσινα καταρχήν προϊόντα να βρει ενήμερη την αγορά. Η ζήτηση άλλωστε προϊόντων που πληρούν περιβαλλοντικές προδιαγραφές από τις Δημόσιες Αρχές είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της αγοράς πράσινων προϊόντων.

Επιπρόσθετα, οι Δήμοι που συμμετέχουν στο δίκτυο θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πιλοτικά ένα εργαλείο το οποίο θα τους βοηθά να αναπτύξουν μία στρατηγική για τις συμβάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Στο πλαίσιο εφαρμογής του εργαλείου αυτού έχει προβλεφθεί και η πραγματοποίηση σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα πάνω από 30 Δήμοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο δίκτυο, ενώ η εγγραφή στο δίκτυο είναι δυνατή μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.building-spp.eu.

Το δίκτυο των φορέων δημιουργήθηκε και αναπτύσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE+ με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση των βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων» στο οποίο συμμετέχουν ο οργανισμός Laboratório Nacional de Energia e Geologia της Πορτογαλίας, που είναι ο συντονιστής δικαιούχος του έργου, οι Δήμοι Loures και Torres Vedras, δύο ακόμη πορτογαλικοί κεντρικοί οργανισμοί που ασχολούνται με τα θέματα δημοσίων συμβάσεων, η ΕΠΤΑ Α.Ε., οι Δήμοι Ελευσίνας και Αγιάς και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Σχόλια