Πετρελαιοκίνηση: σύντομα άρση απαγόρευσης με ΚΥΑ παρά τις αντιδράσεις

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Περιβάλλοντος και Υποδομών, προχωράει η κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις.

Η ΚΥΑ που θα υπογράφουν οι κκ. Παπακωνσταντίνου και Ραγκούσης θέτει ορισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια για τα πετρελαιοκίνητα που θα λάβουν άδεια να κυκλοφορήσουν στις μεγάλες πόλεις της χώρας: “Η παρούσα ρύθμιση δεν εφαρμόζεται για περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης εφόσον η τεχνολογία τους δεν πληροί εκ κατασκευής, κατ” ελάχιστον, συγκεκριμένες απαιτήσεις ανώτατων ορίων εκπομπών καυσαερίων, οι οποίες καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών ΠΕΚΑ και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται επίσης τα ακριβή γεωγραφικά όρια των ανωτέρω περιοχών, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας καθώς και οι όροι κυκλοφορίας και άλλα σχετικά μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.”

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει τροπολογία βάσει της οποίας για την άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης θα απαιτηθεί ΚΥΑ και όχι διάταξη νόμου.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι οι μοναδικές πόλεις στην Ευρώπη στις οποίες απαγορεύονται τα πετρελαιοκίνητα.

Την αντίθεσή τους στην άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης λόγω των ιδιαιτέρων κλιματικών συνθηκών στη χώρα μας έχουν εκφράσει τόσο η Greenpeace και το Ecocity, αλλά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.

Το υπουργείο επικαλείται μελέτη του Πολυτεχνείου η οποία διαβλέπει στην άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης, συνδυαστικά με άλλα μέτρα, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονικά οφέλη.

Σχόλια