ΑΠΕ: οι προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για έλλειμμα Ειδικού Λογαριασμού-Εγγυημένες τιμές

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το συνολικό πλαίσιο πρότασης για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού στήριξης Α.Π.Ε. υπέβαλε η ΕΛΕΤΑΕΝ στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Το ολοκληρωμένο πλαίσιο που κατέθεσε η ΕΛΕΤΑΕΝ, περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:

1. Το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. πρέπει να αντιμετωπιστεί με άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα, όπως μερικά από αυτά που κατέθεσε προκαταρκτικώς η Ρ.Α.Ε. κατά τη σύσκεψη της 7/10/2011. Η διατήρηση του ελλείματος θίγει τον ΔΕΣΜΗΕ και την ομαλή εξέλιξη των διαρθωτικών αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί. Κυρίως όμως θίγει την ομαλή ανάπτυξη των Α.Π.Ε. οι οποίες δεν ευθύνονται για τη δημιουργία αυτού του ελλείματος.

2. Τα άμεσα αυτά μέτρα πρέπει να συνδυαστούν με μια ριζική αναθεώρηση του συστήματος του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. διότι διαφορετικά θα αποδειχθούν ανεπαρκή για το μέλλον. Η ανάγκη για την αναθεώρηση αυτή, προκύπτει από το γεγονός ότι το σύστημα που εισήχθη πριν από 12 έτη και εφαρμόζεται ανελλιπώς, αποτυγχάνει να απεικονίσει το πραγματικό πρόσθετο κόστος/όφελος των Α.Π.Ε. και οδηγεί σε ανάγκη μεγάλης τεχνητής υπερτίμησης του Ειδικού Τέλους εις βάρος του ΔΕΣΜΗΕ, των Α.Π.Ε. και του καταναλωτή. Η υπερτίμηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά επιδότηση του ανταγωνιστικού σκέλους του τιμολογίου της λιανικής εμπορίας.

3. Για την αναγκαία αναθεώρηση του συστήματος αυτού, η ΕΛΕΤΑΕΝ προτείνει ως μόνιμη και βιώσιμη λύση την ενσωμάτωση του συνολικού κόστους των Α.Π.Ε. (Feed In Tariff) στα τιμολόγια λιανικής εμπορίας, με βάση τη συνολική πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί στο ΥΠΕΚΑ από τους φορείς του κλάδου.

4. Εναλλακτικά, ως μια λύση με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής, προτείνεται η ορθή αποτίμηση του πραγματικού πρόσθετου κόστους/οφέλους των Α.Π.Ε. στο Ειδικό Τέλος Α.Π.Ε., με σύγκριση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι Α.Π.Ε. (Feed In Tariff) με το κόστος που αποφεύγεται χάρη σε αυτές και όχι μόνο με την Οριακή Τιμή του Συστήματος. Ακόμα και με την εναλλακτική αυτή πρόταση, θα θεραπευθεί μερικώς η απίθανη στρέβλωση που υφίσταται σήμερα.

5. Βασικός άξονας ανάπτυξης των Α.Π.Ε. πρέπει να αποτελέσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2020 (ΕΣΔ2020) και η τήρηση της χρονικής κατανομής ανά τεχνολογία που περιλαμβάνει για τις περιόδους που η κάθε τεχνολογία δεν είναι ανταγωνιστική σε σχέση με το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής.

Με βάση αυτό, στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης του ΕΣΔ2020 πρέπει να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι που θα οδηγήσουν την χώρα και την αγορά σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό μέλλον. Σημειώνεται ότι η μαζική ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και των Α.Π.Ε. γενικά και η επίτευξη του στόχου για 40% πράσινο ηλεκτρισμό, οδηγεί το 2020 σε συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής μικρότερο από ό,τι αν δεν επιτεχυθούν οι στόχοι. Η αιολική ενέργεια και οι Α.Π.Ε. εξοικονομούν σημαντικούς πόρους και ανακουφίζουν σημαντικά το ισοζύγιο πληρωμών που επιβαρύνεται από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές ενέργειας.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παπασταματίου δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά θετικό ότι η Ελληνική Πολιτεία ενσκύπτει με προσοχή στην απίθανη στρέβλωση που εισάγει το υφιστάμενο σύστημα του Ειδικού Τέλους Α.Π.Ε. Η στρέβλωση αυτή λειτουργεί σε βάρος των καταναλωτών και του Διαχειριστή και φυσικά δυσφημεί τις Α.Π.Ε.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση από αυτό που συμβαίνει παντού στην Ευρώπη: Η αιολική ενέργεια είναι μια φτηνή και ανταγωνιστική μορφή ενέργειας. Με τις σημερινές τιμές όλων των Α.Π.Ε. και με τήρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 40% πράσινο ηλεκτρισμό το 2020, το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής το 2020 θα είναι μικρότερο σε σχέση με το κόστος αν αποτύχουμε και παραμείνουμε σε χαμηλή διείσδυση 25%.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ, όπως και όλοι οι φορείς του κλάδου των Α.Π.Ε., είναι στη διάθεση της Πολιτείας να επεξεργαστούν και να οριστικοποιήσουν συγκεκριμένες λύσεις που θα εξασφαλίζουν απλότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Οι τρεις αυτές αρχές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την διαμόρφωση ενός μόνιμου και βιώσιμου συστήματος χρηματοδότησης του μηχανισμού στήριξης Α.Π.Ε. με ελάχιστο κόστος, που θα ενισχύσει την επενδυτική ασφάλεια και θα αποτελέσει μοχλό προώθησης της ανάπτυξης της αγοράς και όχι διαιώνισης των στρεβλώσεων που υφίστανται στο σημερινό σύστημα του λεγόμενου Τέλους Α.Π.Ε.»

ΕΛΕΤΑΕΝ

Σχόλια