ΑΠΕ: τι προτείνει το ΙΕΝΕ για το χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις προτάσεις του για τον χρηματοδοτικό μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ κατέθεσε σήμερα το ΙΕΝΕ στο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά την πρόσκληση του Υπουργείου προς όλους τους φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο.

Το Ινστιτούτο ανταποκρίθηκε στην πρωτοβουλία αυτη του ΥΠΕΚΑ, με παρατηρήσεις και θέσεις που βασίζονται στο ερευνητικό του έργο και την μεγάλη εμπειρία των στελεχών του στους σχετικούς τομείς. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω πρόσκληση στόχο είχε την συλλογή και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων σε σχέση με τη χρηματοδότηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας, καθώς και με την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του επενδυτικού κλίματος.

Tο πλήρες κείμενο των προτάσεων του ΙΕΝΕ προς το ΥΠΕΚΑ αναφέρει τα εξής:

«Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Στήριξης των ΑΠΕ
Προτάσεις του Ινστιτούτου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

1. Η τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των ΑΠΕ δεν φαίνεται να βασίζεται σε οικονομική ανάλυση των συντελεστών κόστους και σε εκτίμηση των επιπτώσεων στην αγορά και την οικονομία για μακρά περίοδο. Η τιμολόγηση των ΑΠΕ ( feed- in tariff) αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο άσκησης πολιτικής για βιώσιμη αγορά και μεγαλύτερη ωφελιμότητα με την διάρθρωση του, κάτι που λείπει από το τιμολόγιο που εφαρμόζεται. Η γραφειοκρατία της αδειοδοτικής διαδικασίας σε συνδυασμό με το τιμολόγιο των ΑΠΕ οδήγησαν στη δημιουργία μιας αγοράς εμπορίας αδειών για τις ΑΠΕ που επιβαρύνει τις επενδύσεις με κόστος της τάξης του 20% εις βάρος των επενδυτών και των καταναλωτών.

Επομένως, χρειάζεται άμεσα ο εξορθολογισμός του τιμολογίου σε συνδυασμό με την απλοποίηση και κατάργηση περιττών διαδικασιών, που θα ερμηνεύουν την πολιτική που υιοθετείται για την μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού οφέλους μακροπρόθεσμα. Επιπρόσθετα, απαιτούνται νέες ιδέες στη σχεδίαση του τιμολογίου ώστε να εισέλθουν οι ΑΠΕ σύντομα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η είσοδός τους θα γίνει με την ενέργεια που παράγουν, την ισχύ που προσφέρουν και τις επικουρικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και εργαλεία διαχείρισης.

2. Η δημιουργία ενός μηχανισμού για την συνεχή παρακολούθηση του ρυθμού των εφαρμογών και των επιπτώσεων στο κόστος του ηλεκτρικού τομέα για τα επόμενα 20 με 25 χρόνια (όσο και η διάρκεια των συμβάσεων) θα εξασφάλιζε πλήρη διαφάνεια για τις επιβαρύνσεις των ΑΠΕ και θα αποτελούσε ένα πολύτιμο εργαλείο για τις αναγκαίες ρυθμίσεις έγκαιρα ώστε να μην επηρεάζεται η οικονομία και οι παραγωγικοί τομείς, καθώς και υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο για να ελέγχει και τις επιπτώσεις κάθε πολιτικής απόφασης που λαμβάνεται συνήθως πρόχειρα.

3. Τα οφέλη στο δίκτυο από τις ΑΠΕ για τους διαχειριστές των δικτύων, ιδιαίτερα της διεσπαρμένης παραγωγής, καλό είναι να αξιολογούνται και να επιστρέφουν στην κοινωνία με κάποιες λογικές παροχές, π.χ. αντί των υπερβολικών επιβαρύνσεων σύνδεσης των ΑΠΕ στο δίκτυο. Παράλληλα όμως η διαχείριση των δικτύων πρέπει να εξασφαλίζει πόρους με στόχο την ανάπτυξη των δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την αναμενόμενη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ.

4. Ο μηχανισμός στήριξης των ΑΠΕ θα πρέπει να βασίζεται στους καταναλωτές και εν μέρει σε πόρους κατά προτίμηση εκτός του ηλεκτρικού τομέα για την αποφυγή στρεβλώσεων στην λειτουργία της αγοράς και πιθανόν ανεπιθύμητων επιβαρύνσεων. Οι πληρωμές της παραγωγής των ΑΠΕ και η διαχείριση του μηχανισμού στήριξης μπορεί να γίνεται απ’ ευθείας από τους προμηθευτές (ή/και τους διαχειριστές δικτύου) με πλήρη διαφάνεια που θα μετακυλούν το προκύπτον τελικά κόστος στους καταναλωτές σύμφωνα και με τις αναγκαίες ρυθμίσεις, καθώς και με επιμερισμό του κόστους σε εθνική κλίμακα.

ΙΕΝΕ

Σχόλια