«Αιολική ενέργεια, Ο άνεμος στη ζωή μας» – Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Αίθριο του Κέντρου ΓΑΙΑ, την Τρίτη 11 Οκτωβρίου, η Πρόεδρος του Μουσείου κα Νίκη Γουλανδρή, η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κα Ράνια Αικατερινάρη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Ι. Τσιπουρίδης ανακοίνωσαν την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Αιολική Ενέργεια, Ο άνεμος στη ζωή μας».

Η ΔΕΗ δίνει την ευκαιρία σε 2.000 μαθητές να παρακολουθήσουν ένα διαδραστικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την αιολική ενέργεια, στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των νέων για τα προβλήματα του περιβάλλοντος μέσα από την αναζήτηση φιλικών λύσεων, κάτι πουμ όπως τονίζει η Εοπιχείρηση, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης της.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2011-Ιανουαρίου 2012 και απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Γυμνασίου.

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος είναι μία διαδικασία πολλών σταδίων που ξεκινάει με τη γνώση και καταλήγει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Σε λίγα χρόνια τα παιδιά που σήμερα φοιτούν στο Γυμνάσιο θα κατέχουν θέσεις από τις οποίες θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με καταλυτική για το μέλλον σημασία. Οι γνώσεις που αποκτούν σήμερα θα επηρεάσουν σημαντικά αυτές τις αποφάσεις τους.

Όπως τόνισε η κα Γουλανδρή στον χαιρετισμό της: «Σήμερα …. επαναφέρουμε τον Θεό του Ανέμου, τον Αίολο, στην γενέτειρα χώρα του, την Ελλάδα, και αναγγέλλουμε στα ελληνόπουλα τη συμβολή της αιολικής ενέργειας στην κλονισμένη ισορροπία της ζωής, που τόσες Κοπεγχάγες και παγκόσμιες προειδοποιήσεις δεν πρόλαβαν να αντιμετωπίσουν.

Η εκπαίδευση συνιστά έναν από τους μηχανισμούς με τους οποίους μια κοινωνία αναπαράγεται υπό την έννοια της κοινωνικής ένταξης των νέων ατόμων σε μια σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων, βάση των οποίων θα καταστεί δυνατή η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.»

Η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ κα Ράνια Αικατερινάρη στο χαιρετισμό της, μεταξύ άλλων, τόνισε τα ακόλουθα : «Όπως η δική μας γενιά έμαθε την καύση λιγνίτη, τη χρήση πετρελαίου και την πυρηνική ενέργεια ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη, έτσι και οι επόμενες γενιές πρέπει να διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την υιοθέτηση ενός ενεργειακού μοντέλου που θα βασιστεί κυρίως στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια, στην ορθολογική χρήση ενέργειας όπως στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και περιβαλλοντικών λύσεων.

Είναι πεποίθησή μας πως η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα αποτελέσει μεσοπρόθεσμα τη βάση για μακρά και σταθερή ανάπτυξη της χώρας, συμβάλλοντας στην επίτευξη μεγαλύτερης ενεργειακής αυτονομίας και ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού.

Πιστεύουμε ότι τα παιδιά που θα συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα γίνουν οι ενεργοί εκφραστές αυτού του οράματος, αυτής της μεγάλης αλλαγής στα ενεργειακά και καταναλωτικά μας πρότυπα.

H ΔΕΗ σημειώνει ότι η Περιβαλλοντική Στρατηγική της είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για το 2020 και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

econews

Σχόλια