Υδροηλεκτρική ενέργεια: σεμινάριο στις Σέρρες

0
21

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HYDROPOWER», το οποίο εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και συμμετέχουν σε αυτό εταίροι από την Ιταλία, Αυστρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Σλοβενία, φιλοξενεί στις Σέρρες την εξαμηνιαία συνάντηση των εταίρων του έργου και διοργανώνει σεμινάριο με θέμα την υδροηλεκτρική ενέργεια.

Το έργο HYDROPOWER για την νοτιοανατολική Ευρώπη βασίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RES-e) σεβόμενη τους στόχους του πρωτοκόλλου του Kyoto, που αποσκοπεί στη θέσπιση ενός δεσμευτικού στόχου (20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρήση 10% βιοκαυσίμων στις μεταφορές), ο οποίος θα πρέπει να επιτευχθεί από κάθε κράτος μέλος, καθώς και τη δέσμευση των εθνικών στόχων έως το 2020, σύμφωνα με το γενικό στόχο της ΕΕ του 20%.

Αντικειμενικός σκοπός του έργου HYDROPOWER είναι η προώθηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, από τη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων, κατά τρόπο συμβατό με άλλες χρήσεις του νερού και ακλουθώντας μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Η εξαμηνιαία συνάντηση των εταίρων του έργου θα διεξαχθεί στις Σέρρες στις 12 – 14 Οκτωβρίου του 2011 στο Ξενοδοχείο ‘’Elpida Resort and Spa’’, ενώ η διεξαγωγή του σεμιναρίου το οποίο θα αφορά στην Υδροηλεκτρική ενέργεια και θα απευθύνεται στους Έλληνες που εμπλέκονται και επηρεάζονται από την αδειοδότηση – κατασκευή – λειτουργία μικρών Υδροηλεκτρικών έργων θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο ‘’Elpida Resort and Spa’’ στις 13 Οκτωβρίου του 2011.

econews

Σχόλια