Κλιματική Αλλαγή και τουρισμός πάνε "πακέτο"

0
20

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την παγκόσμια τουριστική βιομηχανία εκτιμάται ότι θα υπερδιπλασιαστούν τα επόμενα 25 χρόνια εκτός και αν υλοποιηθούν πολιτικές χαμηλών εκπομπών και εξοικονόμησης πόρων, αναφέρει το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η αναφορά με τίτλο, Κλιματική Αλλαγή και Τουριστική Πολιτική στις χώρες του ΟΟΣΑ, προτείνει την ενίσχυση πολιτικών και πρωτοβουλιών για την τουριστική βιομηχανία και εντοπίζει σημαντικές δυνατότητες του κλάδου προς αυτή την κατεύθυνση.

Σήμερα, οι “τουριστικοί” ρύποι προέρχονται κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα, με τον κλάδο να αντιστοιχεί στο 5% των παγκόσμιων εκπομπών. Πρώτοι στη “γκρίζα” λίστα έρχονται οι αεροπορικοί ρύποι με 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του κλάδου και ακολουθούν τα αυτοκίνητα (32%) και οι υπηρεσίες διαμονής (21%).

Οι περισσότερες κυβερνήσεις μειώνουν τις εκπομπές του τουρισμού σε συνάρτηση με τις μειώσεις που απαιτούνται σε άλλους τομείς. Άλλες χώρες “αναμειγνύουν” τις εκπομπές του τουρισμού με εκείνες άλλων κλάδων, λόγω της μεγάλης βαρύτητας της τουριστικής βιομηχανίας στην εθνική τους οικονομία.

Προς το παρόν η χάραξη των πολιτικών μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τουρισμό βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο σε όλες τις χώρες, ενώ η αναφορά επισημαίνει τα “κενά” της έρευνας: πώς θα επηρεάσει τον τουρισμό η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας στη Μεσόγειο ή σε τι βαθμό είναι αειφόρος η ανάπτυξη μονάδων τεχνητού χιονιού ως μέτρο αντιστάθμισης της απώλειας φυσικού χιονιού;

Μεταξύ των χωρών που έχουν αναπτύξει στρατηγικές προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνονται οι Αυστρία, Γερμανία, Ιρλανδία και Νότιος Αφρική.

econews

Σχόλια