Διαχείριση υδάτων: συνάντηση της κοινής ομάδας εργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας

0
27

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνάντηση της κοινής ομάδας εργασίας για την προώθηση και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των κοινών υδατικών τους πόρων πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη.

Αντικείμενα της συνάντησης αποτελούν η προώθηση κοινών μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και ο συντονισμός των δράσεων για τη διαχείριση και προστασία των διασυνοριακών ποταμών Στρυμώνα, Νέστου, Άρδα και Έβρου και των αντίστοιχων λεκανών απορροής στο πνεύμα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά και της Οδηγίας για τις πλημμύρες. Στο πλαίσιο της τελευταίας εντάσσεται και η συνεργασία για την έγκαιρη πρόγνωση και προειδοποίηση για ακραία πλημμυρικά φαινόμενα.

Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Ανδρέας Ανδρεαδάκης και συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, της ΔΕΗ, των Διευθύνσεων Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Εξωτερικών.

econews

Σχόλια