Φωτοβολταϊκά: μείωση τέλους ΑΠΕ-ταρίφας, αύξηση εθνικού στόχου ζητάει ο ΣΕΦ

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την αποκλιμάκωση του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ και των εγγυημένων τιμών, αλλά και την αναθεώρηση προς τα πάνω του εθνικού στόχου για τα φωτοβολταϊκά ζητάει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών με επιστολή της 4ης Οκτωβρίου του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο ΣΕΦ επαναλαμβάνει τη θέση του για “στρεβλό και άδικο για τους καταναλωτές” υπολογισμό του τέλους ΑΠΕ, ο οποίος “αποκρύπτει τα πραγματικά κόστη της ηλεκτροπαραγωγής, ευνοεί τις συμβατικές ρυπογόνες μονάδες, αποφέρει κέρδη στους προμηθευτές σε βάρος των καταναλωτών, και συκοφαντεί, εν τέλει, χωρίς λόγο τις ΑΠΕ και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά”.

Οι εταιρείες φωτοβολταϊκών ζητούν επανυπολογισμό του τέλους ΑΠΕ ώστε “να αντιπροσωπεύει το πραγματικό ύψος των ενισχύσεων που αποδίδονται στις ΑΠΕ και όχι να συμπεριλαμβάνει άσχετες προς τις ΑΠΕ ενισχύσεις (ρυπογόνων μονάδων ή της κερδοφορίας των προμηθευτών)”.

Ο ΣΕΦ επισημαίνει επίσης ότι “ η επίτευξη της πρώτης φάσης του στόχου για τις ΑΠΕ ως το 2014, συνεπάγεται, πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους και της βελτίωσης ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας, τη δημιουργία 12.450 θέσεων πλήρους απασχόλησης στις ΑΠΕ και, συνυπολογίζοντας και τις έμμεσες θέσεις εργασίας σε ευρύτερους τομείς της οικονομίας, συνολικά 26.235 θέσεων εργασίας, σε μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης”.

Για αυτό το λόγο, ο ΣΕΦ εμμένει στο αίτημά του να αυξηθεί ο εθνικός στόχος για τα φωτοβολταϊκά έως το 2020.

“Ήδη μια πρόσφατη υπερσυντηρητική μελέτη της ΔΕΗ έχει δείξει ότι τα υφιστάμενα δίκτυα επαρκούν για την άμεση σύνδεση 5.500 MW φωτοβολταϊκών, διαψεύδοντας όσους ισχυρίζονται ότι για την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων ηλιακής ενέργειας απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές δικτύων” αναφέρεται στην επιστολή.

Επισημαίνει δε ότι πρέπει να μειωθεί μελλοντικά η εγγυημένη τιμή προς τους παραγωγούς Φ/Β “γιατί έχει μειωθεί το κόστος των φωτοβολταϊκών τα τελευταία χρόνια, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, και όχι γιατί ένα στρεβλό σύστημα υπολογισμού του τέλους ΑΠΕ απειλεί το ΔΕΣΜΗΕ”.

Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της προσαρμογής των εγγυημένων τιμών, ο ΣΕΦ προτείνει τα εξής:

1. Τη μετάθεση του ορίου των 100 kWp στα 500 kWp ώστε οι κατηγορίες εγγυημένων τιμών να αντιστοιχίζονται ορθότερα προς τις κατηγορίες κόστους των συστημάτων. Σήμερα τα συστήματα ισχύος ελαφρά μεγαλύτερης των 100 kWp εξασφαλίζουν χαμηλότερη ταρίφα, ενώ αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος υλοποίησης σε σχέση με αυτά των 100 kWp.

2. Την αντικατάσταση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα έργα πάνω από 10 MWp με μια ταρίφα μικρότερη κατά περίπου 30% από αυτήν που ισχύσει για τα μικρότερα έργα, η οποία θα αντικατοπτρίζει τους ευμενέστερους όρους αδειοδότησης, χρηματοδότησης, αλλά και τις οικονομίες κλίμακας που εξασφαλίζουν τα εξαιρετικά μεγάλα έργα.

3. Το σύστημα της εξαμηνιαίας απομείωσης (κάθε Φεβρουάριο και Αύγουστο) να ισχύσει και για τα οικιακά και μικρά εμπορικά συστήματα επί στεγών, ακολουθώντας τα ίδια ποσοστά απομείωσης (της τάξης του 10% ετησίως) με τις υπόλοιπες επενδύσεις. Με τις αλλαγές αυτές ο πίνακας εγγυημένων τιμών θα έχει βασικά την ίδια μορφή με αυτήν που προβλέπεται από τον Ν.3851/2010, όπου θα προβλέπονται οι εξής οι κατηγορίες συστημάτων:

Α. Οικιακά και μικρά εμπορικά συστήματα επί στεγών έως 10 kWp
Β. Φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 500 kWp στο διασυνδεδεμένο δίκτυο
Γ. Φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος από 500 kWp έως 10 MWp στο διασυνδεδεμένο δίκτυο
Δ. Φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 10 MWp στο διασυνδεδεμένο δίκτυο
Ε. Φωτοβολταϊκά συστήματα στο μη διασυνδεδεμένο δίκτυο και ταυτόχρονες εξαμηνιαίες μειώσεις της τάξης του 5%, για όλες τις κατηγορίες συστημάτων.

econews

Σχόλια