Κινητοποίηση ΜΚΟ και Παράκτιων Αλιέων για μια βιώσιμη αλιεία

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, οργανώσεις παράκτιων αλιέων και της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να διακηρύξουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία του Συμβουλίου, την ανάγκη εφαρμογής μίας πραγματικά βιώσιμης ευρωπαϊκής αλιείας μέσω της επικείμενης μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ).

Εκατόν εξήντα οργανώσεις από 17 Κράτη Μέλη έχουν υπογράψει τη διακήρυξη πριν από την ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Οκτωβρίου με θέμα τις επιπτώσεις της προτεινόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ στην παράκτια αλιεία.

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων αλιέων ασχολείται με την παράκτια αλιεία, με ήπια αλιευτική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας μία ποικιλία εποχιακών αλιευτικών μεθόδων, με σχετικά χαμηλό αντίκτυπο στη φυσική λειτουργία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, συνεισφέροντας, ταυτόχρονα, στην παράκτια και περιφερειακή τοπική οικονομία.

“Η νέα ΚΑλΠ οφείλει να δώσει ένα τέλος στην υπεραλίευση και να ανταμείψει όσους αλιεύουν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, παρέχοντάς τους προνομιακή πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους” υπογραμμίζει η Αναστασία Μήλιου, Υδροβιολόγος, Συντονίστρια Επιστημονικής Έρευνας του Αρχιπελάγους, Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας.

“Οι παράκτιοι αλιείς, μολονότι αποτελούν μοχλό κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης για πολυάριθμες τοπικές κοινωνίες, έχουν τεθεί στο περιθώριο της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΑλΠ, η οποία εστιάζει στην ποσότητα και όχι την ποιότητα.”

Η διακήρυξη καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εφαρμόσουν μία ΚΑλΠ η οποία:

*Παρέχει προνομιακή πρόσβαση στους αλιευτικούς πόρους για εκείνους που αλιεύουν με περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, όπως διευκρινίζεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την Πράσινη Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ.

*Δεν υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να εφαρμόσουν το σύστημα Ανταλλαγής Αλιευτικών Δικαιωμάτων, αλλά παρέχει μία σειρά εργαλείων για τη διαχείριση της πρόσβασης σε αλιευτικούς πόρους.

*Περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη και υιοθέτηση μακροχρόνιων επιχειρησιακών σχεδίων.

*Θεσπίζει σαφή πρωτόκολλα με σκοπό την αποφυγή διενέξεων ανάμεσα σε αλιείς οι οποίοι στοχεύουν στην εκμετάλλευση κοινών ιχθυαποθεμάτων ή αλιεύουν σε περιοχές με κοινή πρόσβαση.

“Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουν λόγο για μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στην ευρωπαϊκή αλιευτική βιομηχανία σε ποσοστό 60% για τα επόμενα 10 χρόνια” αναφέρει σχετικά η Αναστασία Μήλιου. “Και αν δεν αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση, περισσότερο από όλους θα πληγεί ο τομέας της παράκτιας αλιείας.

Ήρθαμε στις Βρυξέλλες για να ακουστεί η φωνή μας και να διατυπώσουμε σε όλους όσους εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων ότι μπορούν να επιλέξουν μία περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμη ΚΑλΠ, αν μας αφουγκραστούν.”

1. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μίας λίστας με 160 υπογράφοντες οργανισμούς της διακήρυξης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο:www.OCEAN2012.eu/qualitycounts

2. Πληροφορίες για το δίκτυο OCEAN2012 και τις προτάσεις του για τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.OCEAN2012.eu

3. Το δίκτυο ΟCEAN2012 είναι μια συμμαχία οργανώσεων αφιερωμένων στη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Αλιευτικής Πολιτικής έτσι ώστε να σταματήσει η υπεραλίευση, να δοθεί ένα τέλος στις καταστροφικές τακτικές αλίευσης και να γίνεται δίκαιη και ισότιμη χρήση των ιχθυαποθεμάτων.

Το Δίκτυο OCEAN2012 ξεκίνησε και συντονίστηκε από τη ΜΚΟ Pew Environment Group, μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση που εργάζεται για να σταματήσει την υπεραλίευση στους ωκεανούς ανά τον κόσμο.

Η ομάδα διεύθυνσης του δικτύου OCEAN2012 αποτελείται από τις παρακάτω οργανώσεις:
– Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA) (Συμμαχία για Δίκαιες Συμφωνίες Αλιείας)
– Ecologistas en Accion (Οικολόγοι σε Δράση)
– The Fisheries Secretariat (FISH) (Η Γραμματεία Αλιειών)
– new economics foundation (nef) (Ίδρυμα Νέας Οικονομίας)
– The Pew Environment Group (Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Pew)
– Seas at Risk (SAR) (Θάλασσες σε Κίνδυνο)

econews, ARCHIPELAGO

Σχόλια