ΕΣΜΥΕ: συνάντηση με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΣΜYΕ με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών ( ESHA) στην έδρα του τελευταίου στο «Πράσινο Σπίτι» στις Βρυξέλλες. Στην συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ESHA ο κ. Dick Ηendricks Γενικός Γραμματέας της ESHA και ο κ. Βen Dewitte υπάλληλος της ESHA και εκ μέρους του ΕΣΜΥΕ ο πρόεδρος κ. Ιωάννης Σηφάκης, ο αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Βασιλικός και ο Γενικός Γραμματέας κ. Ηλίας Κακιόπουλος.

Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα καθόσον ήταν η πρώτη συνάντηση της ESHA με το νεότερο μέλος της, τον ΕΣΜΥΕ.

Από την πλευρά της ΕΣΗΑ αναλύθηκε η πορεία της ανάπτυξης του τομέα των ΜΥΗΕ διαχρονικά στην Ευρώπη, τα προβλήματα που υπάρχουν στην ανάπτυξη τους στις διάφορες χώρες της ΕΕ και οι κινήσεις τόσο της ESHA όσο και των Εθνικών Συνδέσμων των κρατών–μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση τους. Σε γενικές γραμμές τα ΜΥΗΕ αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στα περισσότερα κράτη-μέλη και με την γραφειοκρατία και με την περιβαλλοντική αδειοδότηση και με Εθνικές πολιτικές των κυβερνήσεων των κρατών-μελών. Σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους είχε η εφαρμογή της οδηγίας 60/2000 για την διαχείριση των υδατικών πόρων σε όλη της ΕΕ. Η ΕSHA επιδιώκει την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών φροντίζοντας να διατηρείται στην ατζέντα της συζήτησης για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην ΕΕ με στόχο το 2020 και το 2050 ο παράγοντας της Μικρουδροηλεκτρικής ενέργειας.

Επιδιώκει την επαναλειτουργία πολλών ΜΥΗΕ σε διάφορες χώρες που λειτουργούσαν στο παρελθόν και κάποια στιγμή σταμάτησαν να λειτουργούν, την προώθηση ΜΥΗΕ πολλαπλής σκοπιμότητας ( σε υδρευτικά, αρδευτικά δίκτυα κλπ) και την προώθηση ανάπτυξης νέων επενδύσεων ΜΥΗΕ σε όλη την ΕΕ προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα των ΜΥΗΕ ως πράσινης τεχνολογίας με την πιο αποδοτική, πιο φτηνή, με μεγαλύτερη Εθνική προστιθέμενη αξία, με μεγάλη διάρκεια ζωής παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, κλπ . Ακόμη ασχολείται με το μεγάλο ζήτημα της χρηματοδότησης των ΜΥΗΕ σε όλη την ΕΕ ενημερώνοντας χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ομίλους για τα οφέλη τους από την χρηματοδότηση ΜΥΗΕ.

Από την πλευρά του ο ΕΣΜΥΕ ανέλυσε την κατάσταση σε ότι αφορά τα ΜΥΗΕ στην Ελλάδα. Πόσα έργα λειτουργούν, την συνολική ισχύ τους και την παραγόμενη ενέργεια από ΜΥΗΕ, τα προβλήματα στην ανάπτυξη τους σε σχέση με την αδειοδότηση, με τις επιθέσεις εναντίον τους από Υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ ( όπως η 518/05.04.11), τον Εθνικό στόχο για το επιδιωκόμενο ενεργειακό μείγμα για το 2020 και τη διεκδίκηση από τον ΕΣΜΗΕ τοποθέτησης του στόχου από 350 σε 1000 MW από ΜΥΗΕ ως το 2020, την χωροθέτηση ΜΥΗΕ σε περιοχές με ειδικό ή γενικό καθεστώς προστασίας, την ολοκλήρωση της εφαρμογής της οδηγίας 60/2000 και στην Ελλάδα, τα θέματα περιβαλλοντικής κατηγοριοποίησης, τα σημαντικά προβλήματα χρηματοδότησης κλπ. Ζήτησε διαρκή πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα και στις άλλες χώρες της ΕΕ, τις ευρύτερες πολιτικές της ΕΕ για τα ΜΥΗΕ, τον συντονισμό της δράσης για την από κοινού αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων με τους Συνδέσμους των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ με πρωτοβουλία της ESHA.

Ο ΕΣΜΥΕ παρατήρησε και οι αντιπρόσωποι της ESHA υπερθεμάτισαν ότι τα περιβαλλοντικά κλπ προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΜΥΗΕ στις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ αναφέρονται σε ώριμη αγορά ΜΥΗΕ στις χώρες αυτές, στην οποία έχουν αξιοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς οι υδατικοί πόροι σε μεγάλο ποσοστό με αποτέλεσμα στην Ευρώπη των 27 να λειτουργούν περί τα 22.000 έργα ΜΥΗΕ. Στην Ελλάδα λειτουργούν μόνο 93 έργα ΜΥΗΕ με συνολική ισχύ 205 MW, όταν το σύνολο του μικρουδροδυναμικού της χώρας είναι περί τα 2000 MW. Σε μια αγορά σαν την Ελληνική που η ανάπτυξη των ΜΥΗΕ είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο οι δυσκολίες στην αδειοδότηση και οι περιοριστικοί νόμοι και διατάξεις λειτουργούν στραγγαλιστικά για την στοιχειώδη , στα όρια του μέσου όρου των κρατών –μελών της ΕΕ, ανάπτυξη του τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΜΥΗΕ.

Η ΕSHA επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό του ΕΣΜΥΕ και δεσμεύτηκε για την άμεση προβολή των θέσεων και προβλημάτων της ανάπτυξης των ΜΥΗΕ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις θέσεις του ΕΣΜΗΕ στις 3 Γενικές Διευθύνσεις της ΕΕ ( Ενέργειας, Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής , οικονομικής ανάπτυξης ), στην Μόνιμη Ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ καθώς και στους Ευρωβουλευτές Έλληνες αλλά και άλλων εθνικοτήτων που ασχολούνται με τις ΑΠΕ.

Η ΕSHA τέθηκε στην διάθεση του ΕΣΜΥΕ για συμμετοχή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Γενικού Γραμματέα της σε πιθανή συνάντηση του ΕΣΜΥΕ με τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου ή τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη και επιβεβαίωσε την συμμετοχή της, ως ομιλητού ( με παρουσία σε πολύ υψηλό επίπεδο Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γεν..Γραμματέα ) στην προγραμματισμένη από τον ΕΣΜΥΕ ημερίδα για τα ΜΥΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου στα πλαίσια του Συνεδρίου του ΙΕΝΕ.

Η ESHA ανακοίνωσε την αποδοχή αιτήματος του ΕΣΜΥΕ για δυνατότητα παρακολούθησης των ΔΣ της από εκπρόσωπο του ΕΣΜΥΕ με την πολύ τιμητική απόφαση της για πλήρη συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ ως μέλους του ΔΣ της, αρχής γενομένης από την επόμενη συνεδρίαση του της 15/12/11 στις Βρυξέλλες.

Ακόμη υπήρξε συνεννόηση για ανοιχτό δίαυλο συνεχούς επικοινωνίας των δύο οργανώσεων και συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ σε συνεχές forum με τους άλλους Εθνικούς Συνδέσμους για τα ΜΥΗΕ (μέλη της ESHA) .

Από την πλευρά του ΕΣΜΥΕ η πρώτη αυτή συνάντηση με την ESHA ( με βάση τα αποτελέσματα της) κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ευελπιστεί και θα επιδιώκει τον συνεχή συντονισμό με την ESHA και την ανταλλαγή εμπειρίας με τους Εθνικούς Συνδέσμους των άλλων κρατών – μελών της ΕΕ προς όφελος της ανάπτυξης των ΜΥΗΕ σε όλη την ΕΕ και στην χώρα μας.

econews

Σχόλια