Εκπομπές αερίων: αύξηση 2,4% το 2010 αλλά εντός στόχων Κυότο η ΕΕ

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

H Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει εντός των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που έθεσε το Πρωτόκολλο του Κυότο παρά την αύξηση 2,4% που καταγράφηκε το 2010.

Όπως αναφέρεται σε σχετική αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) η αύξηση του 2010 ακολούθησε μια μείωση 7% το 2009, εν πολλοίς οφειλόμενη στην οικονομική ύφεση και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα 15 κράτη-μέλη της ΕΕ που υπέγραψαν τη συνθήκη του Κυότο έχουν περιορίσει τις εκπομπές τους κατά 10,7% σε σύγκριση με το έτος βάσης (1990), ποσοστό θετικότερο από το στόχο του 8% για την πενταετία 2008-2012, ωστόσο Αυστρία, Ιταλία και Λουξεμβούργο βρίσκονταν εκτός στόχων στα τέλη του 2010.

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, τα μέλη της ΕΕ θα πρέπει να υλοποίησουν σημαντικά ακόμα μέτρα για την επίτευξη του στόχου μείωσης κατά 20% ως το 2020.

Η αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 2,4% το 2010 σε σύγκριση με το 2009 αποδίδεται στην οικονομική ανάκαμψη και στον ψυχρότερο χειμώνα, εξαιτίας του οποίου αυξήθηκε η ζήτηση σε καύσιμα θέρμανσης.

Ο ΕΟΠ επισημαίνει πως οι εκπομπές αερίων επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ένταση της οικονομικής δραστηριότητας και τονίζει πως οι πολιτικές της ΕΕ (ETS κλπ) είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων.

econews

Σχόλια