Χημική βιομηχανία: Αυστηρότερους ελέγχους ζητά η ΕΕ

0
9

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρών ατυχημάτων στη χημική βιομηχανία αποτελεί στόχο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ήδη από το 1976 με το τραγικό δυστύχημα στο Sevezo της Ιταλίας.

Ένα χρόνο μετά την «κόκκινη λάσπη» που έπληξε την Ουγγαρία, η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ ψηφίζει την αναθεώρηση της οδηγίας «Sevezo II» που ρυθμίζει τέτοια θέματα.

Εν όψει της ψηφοφορίας, ο εισηγητής του ΕΚ, Ούγγρος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ, János Áder, προτείνει τις εξής αλλαγές που θα πλαισιώσουν τη νέα οδηγία:

«Η πρώτη αλλαγή, είναι η εισαγωγή ενός ιδιαίτερα εξελιγμένου συστήματος αξιολόγησης με βάση τα διεθνή πρότυπα με το οποίο θα μπορούν να γίνονται ευκολότερα και μεγαλύτερη ακρίβεια κατανοητές οι απειλές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Παράλληλα είναι το ίδιο σημαντικό να υπάρξει αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για τους ελέγχους στα εργοστάσια, καλύτερο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου με μείωση των υποχρεώσεων που υπέχουν στα θέματα αυτά.»

Ερωτώμενος σχετικά με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη ατύχημα της «κόκκινης λάσπης» στην Ουγγαρία, ο ευρωβουλευτής του ΕΛΚ δήλωσε:

«Διαπιστώσαμε με μεγάλη λύπη ότι η ΕΕ δεν έχει κανένα οικονομικό μέσο στη διάθεσή της για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των βιομηχανικών ατυχημάτων.

Πιστεύω ότι η Ένωση έχει ανάγκη δικτύου ασφαλείας και αποτελεσματικού πλαισίου για τις ασφαλίσεις, κάτι για το οποίο οι συζητήσεις πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό».

Απαντώντας τέλος σε ερώτηση σχετικά με το πώς η  ενημέρωση του κοινού μπορεί να βελτιώσει την πρόληψη ανάλογων ατυχημάτων, ο κ. János Áder σημείωσε ότι η ευθυγράμμιση των νέων υποχρεώσεων με τις διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η ΕΕ την τελευταία δεκαετία, συνεπάγεται ότι το κοινό θα έχει ταχύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για τη λειτουργία χημικών μονάδων αλλά και καλύτερη πληροφόρηση για το πώς θα ενημερώνεται και τι θα πρέπει να κάνει ο πληθυσμός σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

«Η προσέγγισή μας είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική και κυρίως προβλέπει την παροχή των πλέον κρίσιμων πληροφοριών με την απλούστερη δυνατή μορφή στον πληθυσμό αλλά με σεβασμό της εθνικής ασφάλειας και του επιχειρηματικού απορρήτου», πρόσθεσε.

econews

Σχόλια