Πετρελαιοκίνηση: να παραμείνει η απαγόρευση λέει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής

1
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Υπέρ της διατήρησης του καθεστώτος απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη απεφάνθη η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής σε συνέχεια της συνδιαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Αιτιολογικό της απόφασης είναι ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θα συνηγορούσαν περί του αντιθέτου και παρέπεμψε στο Σεπτέμβριο του 2012 για επανεξέταση του ζητήματος.

Αναλυτικότερα, η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής έχει ως εξής:

«Tα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αφού έλαβαν υπόψη :
– Την εισήγηση του Υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου,
– Tις εισηγήσεις των φορέων ECOCITY, Greenpeace, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αυτοκινήτων και το ενημερωτικό σημείωμα του Καθ. Ζ. Σαμαρά (ΑΠΘ),
– Την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την ποιότητα του αέρα σε αστικές περιοχές,
– Την παρούσα κατάσταση σε ότι αφορά στην εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αέρια ρύπανση,
– Την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τα όρια εκπομπών από πετρελαιοκίνητους κινητήρες και τις τάσεις αυστηροποίησης της,
– Τις απόψεις των συμμετεχόντων βουλευτών κατά τη διαλογική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ως προς το θέμα της άρσης η μη της πετρελαιοκίνησης ΙΧ οχημάτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
Υιοθέτησαν κατά πλειοψηφία την ακόλουθη γνώμη:

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής:

1/ Θεωρεί ότι η απαγόρευση της πετρελαιοκίνησης ΙΧ οχημάτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δεν αποτελεί μία ακόμη αναχρονιστική ιδιαιτερότητα της Ελλάδος* αλλά μία αναγκαιότητα που προέκυψε από την κακή ποιότητα του αέρα και τη συχνά προβληματική ποιότητα των καυσίμων.

*”η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι οι μόνες πόλεις στην Ευρώπη στις οποίες απαγορεύεται η πετρελαιοκίνηση των ΙΧ οχημάτων”

2/ Αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση της τεχνολογίας των πετρελαιοκινητήρων σε ότι αφορά στην απόδοση τους, την κατανάλωση καυσίμου και, κυρίως, τους παραγόμενους ρύπους και έχει τη διάθεση να συζητήσει το θέμα της πετρελαιοκίνησης χωρίς δογματισμούς.

3/ Επισημαίνει ότι εξετάζει θετικά την εισαγωγή οιαδήποτε τεχνολογίας (και της πετρελαιοκίνησης) που προσδίδει συγκριτικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα στα οχήματα.

4/ Επισημαίνει ότι τα όρια εκπομπής οξειδίων αζώτου είναι σημαντικά υψηλότερα και για την τελευταία γενιά πετρελαιοκίνητων ΙΧ οχημάτων (έγκριση τύπου Euro 5) σε σύγκριση πάντα με τα βενζινοκίνητα ΙΧ οχήματα νέας τεχνολογίας και ως εκ τούτου θεωρεί ότι η εισαγωγή στην κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων ΙΧ οχημάτων που διαθέτουν έγκριση τύπου Euro 5 θα οδηγήσει στην αύξηση των συγκεντρώσεων των οξειδίων του αζώτου.

5/ Θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την αυστηροποίηση των ορίων εκπομπής οξειδίων αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων στην έγκριση τύπου Euro 6 που αναμένεται να ισχύσει το 2014.

6/ Επισημαίνει ότι η εισαγωγή στην κυκλοφορία μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων ΙΧ οχημάτων προηγούμενων εγκρίσεων τύπου θα οδηγήσει σε αύξηση των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου και δευτερογενώς σε αύξηση της συγκέντρωσης του όζοντος.

7/ Υποστηρίζει ότι το όποιο όφελος για την οικονομία δεν αντισταθμίζει τις βλάβες που προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία από τα αυξημένα επίπεδα οξειδίων αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων.

8/ Καταγράφει με ιδιαίτερη ανησυχία τις αναφορές για την ποιότητα των καυσίμων όπως αυτή επηρεάζεται από φαινόμενα νοθείας.

9/ Προβληματίζεται ως προς την ετοιμότητα του συστήματος ελέγχου των πετρελαιοκίνητων ΙΧ οχημάτων.

10/ Θεωρεί ότι η σύγχρονη τεχνολογία πετρελαιοκίνησης δεν θυμίζει σε τίποτα την αντίστοιχη στις αρχές της δεκαετίας του 80 και υπό αυτή την έννοια η άρση της απαγόρευσης της θα μπορούσε να είναι μία ορθή επιλογή υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται πέντε βασικές προϋποθέσεις:

Προϋπόθεση 1. Να αυξηθεί το ποσοστό χρήσης των ΜΜΜ από τους κατοίκους με ανάλογη μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων.
Προϋπόθεση 2. Να μειωθούν τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ότι αφορά στα αιωρούμενα σωματίδια και τα οξείδια του αζώτου.
Προϋπόθεση 3. Να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου από τα πετρελαιοκίνητα ΙΧ οχήματα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα.
Προϋπόθεση 4. Να οργανωθεί σωστά η υποδομή ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων και της περιβαλλοντικής λειτουργίας των κινητήρων.
Προϋπόθεση 5. Να αντιμετωπισθεί η νοθεία στα καύσιμα με συστηματικούς ελέγχους σε όλους τους κρίκους της αντίστοιχης αλυσίδας (διυλιστήρια, εταιρίες εμπορίας, βυτιοφόρα, πρατήρια).

11/ Εκτιμά ότι οι προϋποθέσεις 1-5 ανωτέρω δεν συντρέχουν επί του παρόντος και ως εκ τούτου προτείνει τη διατήρηση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης των ΙΧ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με επανεξέταση η οποία θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και θα αφορά στην πρόοδο ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων 1-5 ανωτέρω. Πρώτη επανεξέταση προτείνεται για το Σεπτέμβριο 2012.

12/ Καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να δρομολογήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων και για την έγκαιρη οργάνωση του συστήματος ελέγχου των πετρελαιοκίνητων ΙΧ οχημάτων, τόσο των καινουργών όσο και κυρίως των μεταχειρισμένων.

13/ Καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να ελέγξουν την κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων ΙΧ οχημάτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους των εν λόγω πόλεων πλην όμως είναι αδειοδοτημένα σε γειτονικούς νομούς.

14/ Υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από την απόφαση για την πετρελαιοκίνηση, είναι απολύτως αναγκαία η ανανέωση του στόλου των βαρέων φορτηγών, λεωφορείων κάθε είδους, στρατιωτικών οχημάτων, ασθενοφόρων και ταξί.

15/ Θεωρεί θετική την έναρξη συζήτησης για τα χαρακτηριστικά του νέου δακτύλιου που θα εφαρμοσθεί στην Αθήνα και δεσμεύεται να καταθέσει σχετικές προτάσεις.

16/ Υποστηρίζει την ανάγκη αξιολόγησης της άρσης της πετρελαιοκίνησης και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας αν αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα αέριας ρύπανσης τα οποία συναρτώνται με τη χρήση πετρελαιοκίνητων οχημάτων».

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Ευτυχώς που εντελώς γκανγκστερικά άρθηκε η απαγόρευση των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ.
    Αν περιμέναμε από τους σοφούς της βουλής…..
    Οι τύποι νομίζουν ότι είναι σε άλλο κράτος. Δεν είναι επιτροπή βουλής για το περιβάλλον της Ελλάδας αλλά του πλανήτη Άρη.

Comments are closed.