Ενεργειακή αναβάθμιση 70 σχολείων σε όλη την Ελλάδα

0
77

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η ΟΣΚ AE (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ) κατέθεσε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011 τις προτάσεις της για έργα ενεργειακής αναβάθμισης με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) για 59 σχολεία σε όλη την Ελλάδα καθώς και τα σχολεία του συγκροτήματος της Γκράβας. Τα προτεινόμενα έργα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 44εκ.€.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα για την καλύτερη λειτουργία του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τέλος την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως π.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση του ύδατος κ.λπ.

Η μέγιστη δυνατή απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων –που έως το 2010 είχαν μείνει εντελώς ανεκμετάλλευτα– αποτελεί βασικό στόχο της ΟΣΚ ΑΕ. «Η υποβολή πλήρων και υλοποιήσιμων προτάσεων για πάνω από 70 σχολεία σε όλη την Ελλάδα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ικανότητα του Οργανισμού να αξιοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους χρηματοδότησης», δήλωσε κατά την υποβολή των προτάσεων ο Ηρακλής Δρούλιας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΚ ΑΕ.

Ο κ. Δρούλιας συμπλήρωσε: «Με θεμελιώδη αρχή ότι τα σχολεία που στεγάζονται σε οικολογικά κτίρια αποφέρουν σημαντικότατα περιβαλλοντικά οφέλη αλλά παράλληλα συνεισφέρουν και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών, κάθε σχολική μονάδα που σχεδιάζει η ΟΣΚ ΑΕ είναι βιοκλιματική. Ενώ διαθέτουμε τη σχετική τεχνογνωσία, έως σήμερα δεν είχαμε τη δυνατότητα επέμβασης για την αναβάθμιση υφισταμένων μονάδων. Το ΕΠΠΕΡΑΑ, ένα από τα μεγαλύτερα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ με στόχο την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, ήρθε να καλύψει αυτό το αξιοσημείωτο έλλειμμα».
Εκτός από την παρούσα υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ, μέχρι σήμερα έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ένταξης 32 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 78,5εκ.€ στο ΕΣΠΑ και 6 έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 16,5εκ.€ στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ενώ έχουν κατατεθεί προτάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ ακόμη 11 έργων, προϋπολογισμού περίπου 30,5εκ.€. Συνολικά οι προτάσεις της ΟΣΚ ΑΕ για συγχρηματοδοτούμενα έργα τη διετία 2011-2012 θα ξεπεράσουν τα 370εκ.€.

econews

Σχόλια