Διυλιστήρια καυσίμων: «βρόγχος» το ETS – Τάσεις φυγής από την Ευρώπη

0
44

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το «πράσινο χαράτσι” που σχεδιάζει να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα διυλιστήρια υγρών καυσίμων από το 2013 θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών μονάδων διύλισης, ενώ πολλές εταιρείες θα μετεγκατασταθούν εκτός ΕΕ για να περιορίσουν λειτουργικά κόστη πολλών εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο.

Σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση θα βρεθεί ο κλάδος διύλισης στη Βρετανία, όπου η κυβέρνηση σκοπεύει να θέσει ένα κόστος βάσης στον άνθρακα αρκετά υψηλότερο από το μέσο όρο της αγοράς με αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων.

Τα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης αποτελούν μέρος ευρύτερων κινήσεων που λαμβάνουν χώρα στους κόλπους της ΕΕ, σύμφωνα με τις οποίες τα διυλιστήρια θα αναγκαστούν να πληρώνουν για δικαιώματα εκπομπής αερίων από την 1η Ιανουαρίου 2013, σε μια προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ενθάρρυνσης των επενδύσεων στις “καθαρές” μορφές ενέργειας.

Σημειώνεται πως στα δύο πρώτα στάδια του Συστήματος Εμπορίας Ρύπων (ETS) της ΕΕ, τα διυλιστήρια απήλαυσαν δωρεάν δικαιώματα.

Ωστόσο, επικρατεί ανησυχία για το γεγονός ότι τα προϊόντα των διυλιστηρίων της ΕΕ, πολλά εκ των οποίων απαρχαιωμένα και με χαμηλά περιθώρια κέρδους, δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα από νέα διυλιστήρια, πιο εξελιγμένα τεχνολογικά και προϊοντικά όπως εκείνο της Reliance στο Jamnagar της Ινδίας, αν κληθούν να πληρώσουν για τις εκπομπές ρύπων.

Η Isabelle Muller, γενική γραμματέας της Europia (Ένωση Πετρελαϊκών Εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) -ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι και τα “δικά” μας ΕΛΠΕ– δήλωσε δηκτικά στο Reuters πως αντί να αλλάξουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών “τα νομοθετικά όργανα της ΕΕ κυνηγούν τους παραγωγούς, αλλά ξεχνούν ότι η παραγωγή μπορεί να μετακινηθεί αλλού”.

Το Μάιο του 2010, στη Λευκή Βίβλο του Κλάδου Διύλισης, η Europia υπολόγισε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αγοράσουν το 25% των δικαιωμάτων τους για να είναι βιώσιμες.

Αν σε αυτό το κόστος προστεθεί εκείνο του άνθρακα που περιλαμβάνεται στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, η συνολική επιβάρυνση για τον κλάδο υπολογίστηκε σε περισσότερο από 1 δισ. ευρώ ετησίως, με υποθετική τιμή διοξειδίου άνθρακα 30 ευρώ ανά τόνο.

Το κόστος βέβαια, όπως αναφέρει το Reuters, δεν θα είναι τόσο υψηλό τη στιγμή που η τιμή βάσης των δικαιωμάτων άνθρακα στην ΕΕ κυμάνθηκε από 11 ως 18 ευρώ ανά τόνο το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Παραμένει ωστόσο ότι οι εταιρείες διύλισης αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ ως ακόμα ένα χτύπημα που διακυβεύει την επιβίωσή τους.

“Μέχρις ότου και άλλες περιοχές εισάγουν αντίστοιχα εμπόδια, το ETS θα ενθαρρύνει τα διυλιστήρια να μετεγκατασταθούν σε περιοχές με λιγότερο φιλόδοξες περιβαλλοντικές πολιτικές”, αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο της Europia.

Κι αυτό γιατί, παρότι είναι περισσότερο από πιθανή μια μετακύλιση του κόστους συμμετοχής στο ETS στους καταναλωτές, τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια πρέπει να ανταγωνιστούν εκείνα της Ρωσίας, των ΗΠΑ, της Ινδίας και της Μέσης Ανατολής που δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχες επιβαρύνσεις.

Στη Europia συμμετέχουν διυλιστήρια με παραγωγική ικανότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 80% της συνολικής στην ΕΕ.

econews

Σχόλια