Φυσικές καταστροφές: Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

0
36

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κρίσεων αποσκοπεί έκθεση της Ιταλίδας ευρωβουλευτού του ΕΛΚ, Elisabetta Gardini, λαμβάνοντας υπ” όψιν και το πνεύμα λιτότητας που διέπει την Ευρώπη σήμερα με παράλληλη απλούστευση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κρίσεων τον οποίο θεωρεί «υπερβολικά γραφειοκρατικό».

Οι αλλαγές τόσο στο κλίμα όσο και στην ανθρωπογεωγραφία του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν οδηγήσει στον πενταπλασιασμό των καταστροφών τα τελευταία 35 χρόνια.

Μόνο δε στην Ευρώπη, ο αριθμός των θυμάτων φυσικών καταστροφών εκτιμάται ότι αγγίζει τις 90.000 την τελευταία εικοσαετία, επηρεάζοντας άμεσα περίπου 29 εκατομμύρια και επιβαρύνοντας την οικονομία με συνολικά 211 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτει η Gandini είναι η τόνωση της έρευνας για την κλιματική αλλαγή και τις αιτίες των δασικών πυρκαγιών.

Ζητά παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής άμυνας και, ενδιαμέσως αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και καλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων δομών προς περιορισμό του κόστους λειτουργίας τους.

Διαβάστε την έκθεση εδώ

econews

Σχόλια