Πρόγραμμα ενεργειακά αποδοτικού δημοτικού φωτισμού σε 11 ευρωπαϊκές πόλεις

0
17

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική υποστήριξη της πόλης της Πάτρας μέσω της Αναπτυξιακής του Δημοτικής Επιχείρησης (ΑΔΕΠ Α.Ε.) για την υλοποίηση των δράσεων του έργου PLUS (Public Lighting Strategies) που εντάσσεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IVC.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,7 εκ. ευρώ, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 και έχει ως στόχο την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών για ενεργειακά αποδοτικό δημοτικό φωτισμό σε 11 ευρωπαϊκές πόλεις.

Προκειμένου να υλοποιηθεί με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχουσών πόλεων, χρησιμοποιείται μία καινοτόμος συνδυαστική μέθοδος, η οποία στηρίζεται σε υφιστάμενες και ευρέως γνωστές μεθόδους μεταφοράς τεχνογνωσίας.

H μέθοδος Deep Dive που εφαρμόζεται στο πρόγραμμα PLUS αποτελεί μία συστηματική σύγκριση των πολιτικών δημοτικού φωτισμού από διαφορετικές πόλεις, η οποία περιλαμβάνει την αυτoαξιολόγηση των υπηρεσιών δημοτικού φωτισμού που προσφέρουν οι πόλεις, την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας αυτών των υπηρεσιών βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και την υλοποίηση επισκέψεων εργασίας σε κάθε πόλη από μία ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων που αξιολογούν και συζητούν με τους εκπρόσωπους και τους φορείς της πόλης τα θέματα και τις υπηρεσίες του δημοτικού φωτισμού.

Αποτέλεσμα της μεθόδου, είναι ο εντοπισμός των αδύναμων σημείων στις υπηρεσίες δημοτικού φωτισμού κάθε πόλης και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση τους με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης νέων τεχνολογιών, της ασφάλειας των πολιτών, της οικονομικής ανάπτυξης και της προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Συντονιστής του έργου είναι η Πόλη του Αϊντχόβεν στην Ολλανδία, ενώ συμμετέχουν άλλες δέκα πόλεις μεταξύ άλλων η Νίκαια (Γαλλία), η Λυόν (Γαλλία), το Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο), το Ταλίν (Εσθονία), η Σόφια (Βουλγαρία), και η Πάτρα.

Συμμετέχει επίσης ο οργανισμός LUCI (Lighting Urban Community International), που είναι ένα διεθνές δίκτυο πόλεων το οποίο έχει ως στόχο την αξιοποίηση του δημοτικού φωτισμού ως εργαλείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων.

Σχόλια