Εναλλακτικός Τουρισμός: προκηρύχθηκε το πρόγραμμα – Οι "πράσινες" επιδοτήσεις

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» με κοινή με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Παύλου Γερουλάνου και συνολικό προϋπολογισμό συμμετοχής του Δημοσίου τα 20 εκατ. ευρώ.

Στόχοι του προγράμματος είναι η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και η άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέσω της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσότερων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως:

– Αθλητικός τουρισμός αναψυχής
– Θαλάσσιος τουρισμός
– Τουρισμός υπαίθρου
– Γαστρονομικός τουρισμός
– Τουρισμός υγείας και ευεξίας

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 10.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 €. Ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον τζίρο του προηγούμενου έτους.

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%.

Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Όσον αφορά στις “περιβαλλοντικές” πτυχές του προγράμματος επιδοτείται ο εξοπλισμός “πράσινων” ενεργειών (περιορισμού της ρύπανσης, εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, διαχείρισης απορριμάτων κλπ).

Επίσης, επιδοτούνται κτηριακές εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος μέχρι 20kw και αποκλειστικά για κάλυψη ίδιων αναγκών).

econews

Σχόλια