Αλιεία: οι προτάσεις της Κομισιόν για τα ιχθυαποθέματα σε Ατλαντικό και Β. Θάλασσα

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε χθες την πρώτη πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2012 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα. Με την πρόταση καθορίζονται τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και της αλιευτικής προσπάθειας για τα ιχθυαποθέματα, τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ, αλλά όχι για τα αποθέματα που τελούν υπό κοινή διαχείριση με τρίτες χώρες.

Με βάση τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις η Επιτροπή προτείνει αύξηση του TAC για 9 αποθέματα (ορισμένα αποθέματα γάδου, πεσκαντρίτσας, ρέγγας, εγκλεφίνου, μερλούκιου, γλώσσας, ζαγκέτας και καραβίδας) και μείωσή του για 53 αποθέματα. Για τον γάδο στα Δυτικά της Σκωτίας, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στον Kattegat, η Επιτροπή προτείνει να μην πραγματοποιηθούν αλιευτικές δραστηριότητες, λόγω της ανησυχητικής κατάστασης των αποθεμάτων αυτών. Οι προτεινόμενες αλλαγές ισοδυναμούν με συνολική μείωση 11% των TAC (κατά βάρος) σε σύγκριση με το 2011.

Σκοπός της Επιτροπής είναι να καθορίσει τα TAC σε επιστημονικά τεκμηριωμένα επίπεδα, που συντελούν στην ανάκαμψη των αποθεμάτων και οδηγούν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αλιείας.

Η κ. Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε: «Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πρότασής μας είναι η μακροπρόθεσμη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα στα οποία να βασίζουμε τις αποφάσεις μας, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Με τη μεταρρύθμιση αυτή θα αποκτήσουμε μια αλιευτική πολιτική προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του μέλλοντος, βασισμένη σε βιώσιμα ιχθυαποθέματα, που θα εξασφαλίζουν στους αλιείς αξιοπρεπές εισόδημα».

Τα προτεινόμενα όρια αλιευμάτων βασίζονται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις από το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Πραγματοποιήθηκαν επίσης διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους με βάση το έγγραφο διαβούλευσης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάιο (IP/11/638).

Απώτερος στόχος της Επιτροπής είναι η αλιεία όλων των αποθεμάτων σε βιώσιμα επίπεδα, τη λεγόμενη «Μέγιστη Βιώσιμη Απόδοση» (ΜΒΑ – MSY), έως το 2015 – μια δέσμευση την οποία ανέλαβε η ΕΕ ενώπιον της διεθνούς κοινότητας και η οποία αποτελεί επίσης θεμελιώδη πυλώνα της προτεινόμενης μεταρρύθμισης της ΚΑΠ.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ΜΒΑ έως το 2015, το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) έχει αρχίσει να εντάσσει, όποτε είναι δυνατόν, τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του στο πλαίσιο της επίτευξης αυτού του στόχου. Επίσης, για όλα τα σημαντικά εμπορικά αποθέματα καταρτίζονται πολυετή σχέδια διαχείρισης. Τα αποτελέσματα είναι κατά κανόνα καλύτερα για τα αποθέματα που τελούν υπό την διαχείριση αυτή σε σύγκριση με εκείνα των οποίων η διαχείριση γίνεται με βραχυπρόθεσμες αποφάσεις.

econews

Σχόλια