Φορέας Υδρογονανθράκων: το ΠΔ σε δημόσια διαβούλευση ως τις 10 Οκτωβρίου

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/minenv/?p=2813 θέτει σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε), στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (H.H.R.M S.A)» καθώς και το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης επτά (7) θέσεων – μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ), σε συνέχεια της ψήφισης του ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) για τη δημιουργία του Εθνικού Φορέα για τη διαχείριση Υδρογονανθράκων.

Με το σχέδιο Π.Δ. καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρίας και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία αυτής ενώ με το σχέδιο της Υ.Α. προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων του Δ.Σ. του Φορέα.

Η απόφαση αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι στόχος της Πολιτείας είναι για το Δ.Σ. να υποβάλλουν υποψηφιότητες οι καλύτεροι Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο κα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα κ.ά. Λαμβάνοντας υπόψη την εθνική σπουδαιότητα του Φορέα, η στελέχωση του Δ.Σ. του πρέπει να γίνει με τον διαφανέστερο και πιο αξιοκρατικό τρόπο.

Με δεδομένο ότι ήδη έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης καθώς επίσης και με δεδομένο ότι πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο της εθνικής μας απουσίας για πολλά χρόνια από το συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να κινηθούμε με ταυτόχρονες και παράλληλες διαδικασίες, και όχι με το γνωστό σειριακό τρόπο, προωθώντας μέσα σε ελάχιστους μήνες πρωτοβουλίες που διαφορετικά θα απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2011.

econews

Σχόλια