Υδρογονάνθρακες: τι προβλέπει το ΠΔ για τo Φορέα

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση της ΕΔΕΥ ΑΕ, της κρατικής εταιρείας που  θα αναλάβει τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων πρόκειται να δημοσιοποιήσει άμεσα το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας energia.gr.

Με βάση το νομοσχέδιο, μοναδικός μέτοχος της εταιρείας είναι το Δημόσιο, ενώ  στόχος είναι η προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες.

Οι σκοποί και το αντικείμενο της εταιρείας που δημιουργείται είναι οι εξής:

– Η διαχείριση των αποκλειστικών δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στις χερσαίες, υπολίμνιες και υποθαλάσσιες περιοχές, στις οποίες η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα

– Η διαχείριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση όλων των σχετικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο ή για λογαριασμό αυτού με τρίτους.

– Η διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες.

– Η αιτιολογημένη εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

– Η χορήγηση των αδειών αναζήτησης υδρογονανθράκων

– Η προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

– Η διαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων για την παραχώρηση δικαιωμάτων, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

– Η κατάρτιση Κανονισμών Ασφαλείας και Υγιεινής καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος για τις εργασίες.

– Η εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων των προς παραχώρηση περιοχών.

econews

Σχόλια