Εκπομπές Co2: αύξηση-ρεκόρ μετά το Κυότο – Έρευνα του JRC

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν κατά 45% μεταξύ 1990 και 2010, αγγίζοντας το πρωτοφανές επίπεδο των 33 δισεκατομμυρίων τόνων, αναφέρεται σε έρευνα του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Research Centre – JRC).

Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των πυρηνικών και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή και μεταφορές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η οικονομική ύφεση και η κατάρρευση του πρώην Ανατολικού μπλοκ συνετέλεσε στην μείωση των εκπομπών αερίων στο δυτικό κόσμο τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου του Κυότο για περικοπή εκπομπών κατά 5,2% ως το 2012 να φαντάζει πλέον εφικτή.

Ωστόσο, οι συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία, σε συνδυασμό με την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική είχαν ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή αύξηση των εκπομπών Co2 κατά 5,8% από το 2009 στο 2010.

Τουλάχιστον στην Ευρώπη, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2010 παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα πριν την οικονομική κρίση του 2008, στα 4 δισ. τόνους έναντι 4,2 δισ. τόνους το 2007.

Οι ΗΠΑ παραμένου ο μεγαλύτερος ρυπαντής με 16,9 τόνους CO2 κατά κεφαλή, νούμερο υπερδιπλάσιο των 8,1 τονων στην Ευρώπη. Στην Κίνα το νούμερο ανέρχεται σε 6,8 τόνους κατά κεφαλή, χάρη στο μέγεθος του πληθυσμού της που ξεπερνάει το 1 δισ. ανθρώπους.

Την έρευνα με τίτλο “Μακροπρόθεσμες τάσεις στις παγκόσμιες εκπομπές Co2” επιμελήθηκαν το JRC και η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης της Ολλανδίας.

econews

Σχόλια