Βιομάζα στη θέρμανση: δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ

0
186

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε δημόσια διαβούλευση στη σελίδα http://www.opengov.gr/minenv/?p=2756 έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το προσχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».

Με την απόφαση αυτή τίθεται το πλαίσιο, ώστε να επιτραπεί η χρήση τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων στις κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στα νοικοκυριά όλης της χώρας να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η διείσδυση της βιομάζας στη θέρμανση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων: α) σχετικά με τη συμμετοχή ενέργειας από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη σε ποσοστό τουλάχιστον 20% και β) σχετικά με την υποχρέωση, το αργότερο έως τις 31.12.2019, όλα τα νέα κτίρια να καλύπτουν το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους είτε με ΑΠΕ είτε με συστήματα συμπαραγωγής ή/και τηλεθέρμανσης.

Ταυτόχρονα με την εν λόγω Απόφαση, εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις καθώς και τη συντήρηση – ρύθμιση των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 29/09/2011.

Οι προτάσεις και οι επισημάνσεις μπορούν να κατατίθενται μέχρι και  τη 1η Οκτωβρίου 2011.

econews

Σχόλια