Πετρελαιοκίνηση: επιφυλάξεις Επιτροπής Περιβάλλοντος για την άρση απαγόρευσης

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ενημερώθηκε για το θέμα της άρσης της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης συνοψίζοντας τις εργασίες της Επιτροπής δήλωσε:

«Η άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ζήτημα τεχνολογίας αλλά εξαρτάται από το αν και κατά πόσο καλύπτονται προϋποθέσεις όπως η ποιότητα των καυσίμων, η επάρκεια του συστήματος ελέγχου των οχημάτων και τα επίπεδα αέριας ρύπανσης σε αιωρούμενα σωματίδια και οξείδια αζώτου.

Εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις που πρέπει να διερευνηθούν. Ζήτησα από τον Υπουργό ΠΕΚΑ να αναμείνει την γνώμη της Επιτροπής αλλά και να πάρει θέση ως προς το ζήτημα των πληθυσμιακών και περιβαλλοντικών κριτηρίων που πρέπει να ισχύσουν για τα ταξί. Ζήτησα επίσης να εξεταστεί αν πρέπει να επεκταθεί η απαγόρευση της πετρελαιοκίνησης και σε άλλες πόλεις της χώρας που παρουσιάζουν προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης».

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος συμφώνησε ότι θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα για την ανανέωση του στόλου των βαρέων φορτηγών, των λεωφορείων και των ταξί, ανεξάρτητα από την απόφαση για το θέμα της πετρελαιοκίνησης.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι στο στάδιο αυτό το Υπουργείο εξετάζει την άρση της απαγόρευσης, την οποία αντιμετωπίζει κατ’ αρχάς θετικά, υπογραμμίζοντας όμως ότι μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να συνδυαστεί με την εφαρμογή παράλληλων μέτρων που αφορούν παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων και στον έλεγχο της ποιότητάς τους καθώς και την πάταξη της νοθείας που πραγματοποιείται, παρεμβάσεις στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό των πόλεων και κυρίως της Αθήνας με κύριο άξονα την επανεξέταση του μέτρου του Δακτυλίου και την εφαρμογή ενός νέου Πράσινου Δακτυλίου και τέλος την ανανέωση του του στόλου των βαρέων οχημάτων.

Από την πλευρά τους οι φορείς που παρενέβησαν στην συζήτηση (Greenpeace, Ecocity, Σύλλογος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, ΑΠΘ – Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής) έθεσαν με τα υπομνήματά τους τις συνολικές διαστάσεις του θέματος:

Στην παρέμβασή του ο κ. Ν. Χαραλαμπίδης Διευθυντής της Greenpeace τόνισε ότι παρά τα αυστηρότερα όρια που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία (Euro5), οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των πετρελαιοκινητήρων εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά από τους αντίστοιχους βενζινοκινητήρες, ως προς τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία του όζοντος.

Ο Πρόεδρος του Ecocity κ. Θ. Ζαφειρόπουλος όπως και η Καθηγήτρια Ιατρικής Κ. Κατσουγιάννη τόνισαν ότι οι σημερινές συνθήκες δεν επιτρέπουν την άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης λόγω της νοθείας των καυσίμων και των ήδη αυξημένων επιπέδων αέριας ρύπανσης.

Στο υπόμνημα που απέστειλε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο Καθηγητής ΑΠΘ – Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών (Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής) κ. Ζήσης  Σαμαράς θεωρεί ότι ο συνδυασμός της αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων και της άρσης της απαγόρευσης της πετρεαλαιοκίνησης οδηγεί σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε ελαφρά μείωση των εκπομπών σωματιδίων σε αστικό επίπεδο και σε οριακή διακύμανση (μικρότερη μείωση ή μεγαλύτερη αύξηση ανάλογα των χρονικό ορίζοντα) των εκπομπών αζώτου.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΕΑ κ. Βασιλάκης τάχθηκε υπέρ της άρσης της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης επισημαίνοντας ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η επαναθεώρηση του Δακτυλίου και του γενικότερου κυκλοφοριακού μοντέλου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλλά και η αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου των οχημάτων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την αγορά του αυτοκινήτου δεν υπάρχει ιδιαίτερο όφελος από την άρση της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης τονίζοντας ότι ουσιαστικά η καθυστέρηση της λήψης απόφασης για το ζήτημα αυτό έχει ως αποτέλεσμα την στασιμότητα στη συγκεκριμένη αγορά.

econews

Σχόλια