Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος: ενταγμένα έργα €1,96 δισ. στη διετία

0
8

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Σηφουνάκης, μετείχε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, σε σύσκεψη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφέρειακης Πολιτικής, Johanes Hahn, με θέμα το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος», στο πλαίσιο των συναντήσεων με μέλη της Κυβέρνησης που έχει στην Αθήνα (19-21 Σεπτεμβρίου) ο Επίτροπος για την προώθηση του ΕΣΠΑ.

Ο κ. Σηφουνάκης στην εισήγηση του επεσήμανε πως «είναι σαφής στην Ελληνική Κυβέρνηση και στο Υπουργείο που εκπροσωπώ, η σπουδαιότητα της έγκαιρης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και σε έργα αειφόρου ανάπτυξης, με την ορθολογική εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών πόρων της Χώρας».

Επεσήμανε πως γίνονται βήματα προς σ’ αυτή την κατεύθυνση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά:

Συγκεκριμένα:

Η πρόοδος εφαρμογής του Προγράμματος αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια, με ενταγμένα έργα ύψους 1,963 δισ. ευρώ, συμβασιοποιημένα έργα 500 εκ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες των έργων έφτασαν τα 238 εκ. ευρώ.

Παίρνουμε μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών, όπως η τυποποίηση τευχών δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών, προκειμένου να βοηθηθούν οι δικαιούχοι, αλλά και σε εξορθολογισμό των διαδικασιών μέσα στην Διαχειριστική Αρχή με την τυποποίηση των απαιτήσεων από τους Δικαιούχους, τον έλεγχο των παραδοτέων, αλλά και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν την επιτάχυνση του προληπτικού ελέγχου των τευχών ενώ διασφαλίζουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες από προσφυγές.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, σημείωσε πως «παράλληλα, το γενικότερο πλαίσιο ωρίμανσης των έργων αναμένεται να βελτιωθεί, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπονται στο Νόμο που μόλις πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη Βουλή. Ο συντονισμός για την επιτάχυνση των πολιτικών αποφάσεων, όπου εμπλέκονται άλλα Υπουργεία πλέον του δικού μας, με σκοπό την γρήγορη διεκπεραίωση διαδικασιών για ένταξη σημαντικών έργων, είναι επίσης προτεραιότητά μας.

Η στρατηγική του Υπουργείου εξελίσσεται γύρω από τέσσερις προτεραιότητες σε σχέση με την αξιοποίηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, με την αντίστοιχη απορρόφηση των κονδυλίων:

-Την αποτελεσματική διαχείριση Απορριμμάτων
-Την αποτελεσματική διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτων
-Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και φυσικά τη βιοποικιλότητα και το τοπίο.
συνδράμοντας σε αυτές τις προτεραιότητες με την ένταξη και υλοποίηση των κατάλληλων Μεγάλων Έργων.

Η διαχείριση απορριμμάτων αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών πόρων του ΕΠΠΕΡΑΑ και συνολικά του ΕΣΠΑ, αλλά και αποτελεί ήδη ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα. Αυτοδίκαια λοιπόν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Τα βήματα που έχουν γίνει σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικά σε σχέση με τον χρόνο που επιτεύχθηκαν.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, επεσήμανε: «ήδη έχει δημοσιευθεί πρόσκληση ύψους 150 εκατ. Ευρώ με λήξη 31 Οκτώβρη 2011 που καλεί τους αρμόδιους φορείς να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ, αλλά και πρόβλεψη για την χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ. Το παραπάνω πλαίσιο περιλαμβάνει και διαδικασίες επιτάχυνσης της ωρίμανσης των έργων αποκατάστασης μέσω της υποστήριξης των μικρών Δήμων της χώρας από έναν οργανωμένο φορέα όπως η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ.

Το ΥΠΕΚΑ και το Υπ. Εσωτερικών, από κοινού, έχουν ενεργοποιηθεί διαθέτοντας πόρους και μηχανισμούς για την επιτάχυνση του εγχειρήματος, αλλά και για την εξακρίβωση περιπτώσεων παραβατικής συμπεριφοράς από πλευράς Δήμων προκειμένου τα στοιχεία που αποστέλλονται κάθε φορά στην Επιτροπή να είναι ελεγμένα.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι το θέμα της οριστικής εξάλειψης της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων που να εξυπηρετεί το σύνολο της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα δοθούν κατά προτεραιότητα δεσμευμένοι πόροι από το ΕΣΠΑ.

Η πρόθεσή μας αυτή εκφράζεται και στα «έργα σημαία» στον τομέα των απορριμμάτων, όπως η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στην Αττική, με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ της προκαταρκτικής ενημέρωσης για τον σχεδιασμό, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Με την προαναγγελία, ουσιαστικά ξεκινά η διαδικασία επιλογής του συμβασιούχου-επενδυτή με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέσα στο 2012, ώστε τα εργοστάσια να είναι πλήρως λειτουργικά το 2014. Ο προϋπολογισμός του συνόλου των έργων ανέρχεται σε 430 εκατ. Ευρώ, με δημόσιους πόρους της τάξης των 140 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η ίδια διαδικασία ως προς την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος έχει ακολουθηθεί για την Πελοπόννησο. Στον άμεσο επίσης προγραμματισμό μας, εκτός από την Δυτική Μακεδονία που είναι ήδη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου, είναι η Θεσσαλονίκη και η Δυτική Ελλάδα, με την πλέον ορθολογική, αποτελεσματική και αποδοτική λύση.

Πέραν του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, η διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των υδάτων αποτελεί επίσης σημαντική προτεραιότητα, η οποία αντιμετωπίζεται πολύ ικανοποιητικά με τη χρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αποδοτικότητα και η αξιοποίηση των ΑΠΕ, με παράλληλες πολύ θετικές προοπτικές άμεσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Είμαι σίγουρος ότι η σημερινή θα είναι μια εποικοδομητική συζήτηση. Παραμένουμε στην διάθεσή σας για ό,τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βοηθήσουμε την χώρα μας να αξιοποιήσει αναπτυξιακά στο μέγιστο τους πόρους των κοινοτικών κονδυλίων».

econews

Σχόλια