Βιομάζα: Καρτάλης κατά ΡΑΕ για τον τρόπο ένταξης στην ηλεκτροπαραγωγή

1
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή στην οποία καταγράφονται οι ενστάσεις του σχετικά με τις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για τη διαμόρφωση νέας ετυμολογίας της βιομάζας, ώστε να δοθεί χώρος στην ανάμειξή της με αστικά απορρίμματα και επιπροσθέτως το μείγμα αυτό να απολαμβάνει της προνομιακής τιμής σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ ως προς την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, απέστειλε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γιώργο Παπακωνσταντίνου

Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρεται:

«Τον Ιούνιο 2011 η ΡΑΕ διεξήγαγε διαβούλευση ενόψει της τροποποίησης του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Στη διαβούλευση αυτή συμπεριέλαβε και το θέμα της βιομάζας σε συνάρτηση με την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής από σταθμούς με καύσιμη πρώτη ύλη επεξεργασμένα, μη επικίνδυνα, αστικά ή βιομηχανικά στερεά απόβλητα.

Επισημαίνεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων αυτών ως προς το κριτήριο της ενεργειακής αποδοτικότητας, λαμβάνεται υπόψη το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προκειμένου η μονάδα να χαρακτηρίζεται ως μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΡΑΕ απέστειλε προς το ΥΠΕΚΑ πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού στην οποία προτείνει δύο εκδοχές: στην πρώτη υιοθετεί την άποψη να μειωθεί το παραπάνω ποσοστό στο 60% περίπου ενώ στη δεύτερη μεταφέρει την αριθμητική ποσοτικοποίηση του εν λόγω ποσοστού στο ΥΠΕΚΑ. Σε καμία δε από τις δύο εκδοχές δεν υποστηρίζεται το ισχύον σήμερα ποσοστό.

Είναι προφανές ότι μία τέτοια πρόταση προβληματίζει ως προς την επιστημονική της τεκμηρίωση αλλά και τη λογική στην οποία ανταποκρίνεται. Εκτιμώ δε ότι θα ήταν παράλογο να διαμορφωθεί μία νεότερη ετυμολογία της βιομάζας ώστε να δοθεί χώρος στην ανάμειξη της με αστικά απορρίμματα και επιπροσθέτως το μείγμα αυτό να απολαμβάνει της προνομιακής τιμής σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ ως προς την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Με την εκτίμηση ότι δεν θα συμφωνήσετε στην πρόταση της ΡΑΕ ως προς το παραπάνω θέμα, αναμένω τη σχετική σας απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, μετά από σχετικό αίτημα μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, προτίθεμαι να θέσω το νέο Κανονισμό της ΡΑΕ σε συζήτηση για την έκδοση γνώμης της Επιτροπής.»

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Ειναι δυνατόν να θεωρείται βιομάζα σε ποσοστό 60% και με ανάμειξη με αστικά απορρίμματα? Ποιοί επιδιώκουν τέτοια πράγματα?

Comments are closed.