Ενέργεια: εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για αιολικά στην Καρδίτσα

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία;

Εγκρίθηκαν, με αποφάσεις της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, οι περιβαλλοντικοί όροι για τα εξής έργα:

1. Περιβαλλοντικοί όροι αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ιδιοκτησίας «ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Εν.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ισχύος 21,25 MW, στη θέση Προφήτης Ηλίας, στο Δήμο Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

2. Περιβαλλοντικοί όροι αιολικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιοκτησίας «RENEX – GWE ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.», ισχύος 16,8 MW, στη θέση Πύργος και Αετός, στην κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας, στο Δήμο Αργιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

3. Περιβαλλοντικοί όροι του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», στον ομώνυμο Δήμο, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το έργο αφορά στον καθαρισμό, τη διαμόρφωση και την κατασκευή καταλλήλων τεχνικών έργων για τη διευθέτηση της κοίτης τμήματος του Σοφαδίτη ποταμού, μήκους 980 περίπου μέτρων ( από το συνολικό 1700 μ), εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης των Σοφάδων.

Σκοπός του έργου είναι αφενός η σταθεροποίηση της γεωμετρίας της κοίτης του ποταμού ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση της και να αποκτήσει την αναγκαία προστατευτικότητα για την παραλαβή των πλημμυρικών παροχών και αφετέρου η αναβάθμιση και αξιοποίηση της άμεσης και ευρύτερης περιοχής του ποταμού.

econews

 

Σχόλια