Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2011: «Εναλλακτική Κινητικότητα»

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2011, εκατοντάδες ευρωπαϊκών πόλεων και κωμοπόλεων θα συμμετάσχουν στη δέκατη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και θα καλέσουν τους κατοίκους τους να συμμετάσχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με το οποίο προωθείται η βιώσιμη κινητικότητα.

Το φετινό θέμα – Εναλλακτική Κινητικότητα – στοχεύει στην προώθηση ενεργειακά αποδοτικών εναλλακτικών μέσων έναντι των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που εξακολουθούν να κυριαρχούν στις αστικές μεταφορές. Η εβδομάδα ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές και τους πολίτες να αναδείξουν τις πολλές θετικές συνέπειες άλλων μέσων μεταφοράς.

Εναλλακτικά μέσα μεταφοράς

Η υπέρμετρη χρήση των αυτοκινήτων είναι καταστρεπτική για την ποιότητα ζωής στις πόλεις μας. Ο θόρυβος, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η μείωση του δημόσιου χώρου αποτελούν όλα συμπτώματα του προβλήματος. Λόγω της πίεσης που ασκείται σε πόρους όπως η ενέργεια, η γη, το νερό και οι πρώτες ύλες υπάρχει αυξανόμενη συνειδητοποίηση της ανάγκης για εναλλακτικές μορφές μεταφοράς που προκαλούν λιγότερη ρύπανση, καταναλώνουν λιγότερους πόρους και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2011 έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες που ζουν σε αστικές περιοχές να χρησιμοποιούν μέσα μεταφοράς με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, όπως το βάδισμα, η ποδηλασία ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Δέκατη επέτειος της Εβδομάδας Κινητικότητας

Η έκδοση του 2011 σηματοδοτεί τη δέκατη επέτειο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Εβδομάδα Κινητικότητας έχει υποστηρίξει πόλεις για τη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου και υγιεινού περιβάλλοντος για τους κατοίκους τους, ενθαρρύνοντάς τους να μειώσουν τη κυκλοφοριακή συμφόρηση και προωθώντας αειφόρα και χειροκίνητα μέσα μεταφοράς.

Από τότε που εγκαινιάστηκε η εβδομάδα κινητικότητας το 2002, ο αριθμός των πόλεων που συμμετέχουν σε αυτήν συνεχώς αυξάνει. Το 2010, με θέμα «Μετακινούμαι έξυπνα, ζω καλύτερα», 2.221 τοπικές αρχές, αριθμός ρεκόρ, υπόγραψαν τη χάρτα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ή/και καταχώρισαν τις δραστηριότητές τους στον δικτυακό τόπο της εκστρατείας www.mobilityweek.eu. Το 2010 σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά με ρεκόρ συμμετοχής.

Βραβεία Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2011

Οι συμμετέχουσες πόλεις και κωμοπόλεις που πληρούν ορισμένα κριτήρια επιλεξιμότητας ενθαρρύνονται να υποβάλουν αίτηση για το βραβείο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2011. Το βραβείο απονέμεται σε πόλεις οι οποίες κρίνονται ότι έχουν οργανώσει τις πιο καινοτόμες εκστρατείες όσον αφορά την ποιότητα των δραστηριοτήτων που συνδέονται με το ετήσιο θέμα και το εύρος των μόνιμων μέτρων που εφαρμόζονται. Το 2010 η πόλη της Almada (Πορτογαλία) κέρδισε το βραβείο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ακολουθούμενη στις επόμενες θέσεις από τη Μούρθια (Ισπανία) και τη Ρίγα (Λετονία).

econews

Σχόλια