Φυσικές καταστροφές: εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Δήμο Ηρακλείου

0
715

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Την ερχόμενη Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011, θα ξεκινήσει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τον Εθελοντισμό στην Πολιτική Προστασία « Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους » που διοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί για την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών κατά τη διάρκεια του οποίου ομάδες εθελοντών εκπαιδεύονται στην απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων, καθώς και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καθιστά τους εκπαιδευθέντες ικανούς να αναπτύξουν δράσεις στην τοπική κοινωνία.

Η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, έχει διάρκεια 100 ώρες και διεξάγεται σε 22 εκπαιδευτικές συναντήσεις με τη συμμετοχή εκπαιδευτών από εξειδικευμένους φορείς.

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση στο Δήμο Ηρακλείου και θα συμμετάσχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανέρχονται σε 160 άτομα.

econews

Σχόλια