Βιοκαύσιμα: σε λάθος υπολογισμούς εκπομπών CO2 οι πολιτικές της ΕΕ

0
186

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τα βιοκαύσιμα και άλλες μορφές βιοενέργειας βασίζονται σε λανθασμένους υπολογισμούς των εκπομπών άνθρακα, αναφέρει προσχέδιο αναφοράς 19 κορυφαίων επιστημόνων.

“Η παραδοχή ότι η χρήση βιοενέργειας είναι περιβαλλοντικά ουδέτερη είναι λανθασμένη και οι δυνητικές συνέπειες αυτού του σφάλματος είναι ανυπολόγιστες”, δήλωσε η Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), περιβαλλοντικού βραχίονα της ΕΕ.

Σκοπός της αναφοράς είναι να καθοδηγήσει τα κέντρα της ΕΕ στην χάραξη πολιτικής πάνω στα βιοκαύσιμα, ενώ τα συμπεράσματά της υιοθετούν και άλλες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

Αν τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιωθούν ως προς την ευστάθειά τους και τύχουν αποδοχής από τα ευρωπαϊκά αρμόδια όργανα, θα υπάρξει επανεξέταση τόσο του περιβαλλοντικά φιλικού χαρακτήρα των βιοκαυσίμων όσο και της ισχύουσας πολιτικής.

Έχουν εκφραστεί κατά καιρούς διαφωνίες αναφορικά με τις έμμεσες εκπομπές αερίων που συνδέονται με την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων, αλλά και με το ρόλο τους στην αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Η αναφορά του ΕΟΠ πάει ένα βήμα παρακάτω, καθώς θεωρεί ότι οι πολιτικοί διέπραξαν εξαρχής το βασικό λογικό-μαθηματικό σφάλμα να πιστώσουν τόσο τα υγρά όσο και στα στερεά καύσιμα με μεγαλύτερη “εξοικονόμηση” άνθρακα απ’ ότι πραγματικά συμβαίνει.

Η βασική παραδοχή για τη βιοενέργεια -είτε πρόκειται για βιοαιθανόλη σε αυτοκίνητα είτε για ξυλώδη βιομάζα σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες- θεωρεί ότι η καύση της εκλύει ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα ίση με αυτή που απορροφούν τα φυτά από τα οποια παράγεται, κατά την ανάπτυξή τους.

Η υπόθεση αυτή παραγνωρίζει το γεγονός ότι αν δεν παραγόταν βιοενέργεια, τα φυτά θα αναπτύσσονταν περαιτέρω στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και η απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα θα ήταν μεγαλύτερη.

Η μοναδική πραγματική “εξοικονόμηση” άνθρακα, διατείνονται οι επιστήμονες είναι εκείνη που επιτυγχάνεται πέραν του επιπέδου ανάπτυξης που συναντάται στη φύση, ήτοι αυτό που μετράει είναι η επιπρόσθετη καλλιέργεια.

«Η νομοθεσία που ενθαρρύνει την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με βιοκαύσιμα, ανεξαρτήτως της πηγής της βιομάζας, ενδέχεται να αυξήσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να επιταχύνει την κλιματική αλλαγή”, καταλήγει η έρευνα.

Το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα ακόμα κεφάλαιο στη διαμάχη σχετικά με τον περιβαλλοντικά ουδέτερο ή φιλικό χαρακτήρα των βιοκαυσίμων.

econews

Σχόλια