«Φρούτα στα Σχολεία»: η Ελλάδα δεν υλοποίησε το πρόγραμμα το 2010

0
68

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε  ερώτηση του  Νίκου Χουντή, ο οποίος ζητούσε να πληροφορηθεί για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Φρούτα στα Σχολεία» ,το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το διαχειρίζονται και υλοποιούν τα κράτη –μέλη στο πλαίσιο εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, ο αρμόδιος Επίτροπος κος Cioloş απάντησε ως εξής :

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, που ξεκίνησε το σχολικό έτος 2009/2010, απευθύνεται σε παιδιά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συνίσταται στη χορήγηση ενίσχυσης της ΕΕ για την προμήθεια φρούτων, λαχανικών και μπανανών και για ορισμένα άλλα συναφή έξοδα.

Το σχέδιο διαχειρίζονται και υλοποιούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο εθνικών ή περιφερειακών στρατηγικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους.

Τον Μάρτιο του 2011 η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση για την κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών για το σχολικό έτος 2011/2012.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, διατέθηκαν για την Ελλάδα κονδύλια ύψους 1.861.300 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 2% του συνολικού διαθέσιμου ποσού.

Το σχολικό έτος 2009/2010, περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια μαθητές από 32.000 σχολεία στα συμμετέχοντα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από το σχέδιο, λαμβάνοντας μερίδες φρούτων και λαχανικών στα σχολεία.

Από τα 90 εκατ. ευρώ, τα κράτη μέλη χρησιμοποίησαν 34,4 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 38,8%, λόγω ορισμένων αρχικών δυσκολιών κατά το πρώτο έτος υλοποίησης.

Δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κατάστασης, η Ελλάδα δεν υλοποίησε το σχέδιο αυτό το σχολικό έτος 2009/2010.

Τα τελικά αριθμητικά στοιχεία σχετικά με το σχολικό έτος 2010/2011 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει το σχέδιο στο πλαίσιο της πρότασης μεταρρύθμισης «ΚΓΠ 2020», η οποία θα υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2011».

econews

Σχόλια