Η Ελλάδα ουραγός σε περιβαλλοντικά θέματα στην ΕΕ

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Την τρίτη χειρότερη θέση, δηλαδή την 25η, μεταξύ των 27 κρατών-μελών κατέχει η Ελλάδα όσον αφορά τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος.

Κατατάσσεται τόσο χαμηλά έχοντας 26 ανοιχτές υποθέσεις για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα στο vima.gr.

Σε επτά από αυτές οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ήταν καταδικαστικές αλλά εκκρεμεί η συμμόρφωση της Ελλάδας.

Πρόκειται για  υποθέσεις που αφορούν:

– εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου – συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο

– παράνομες χωματερές

– καθορισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας για τη διατήρηση των άγριων πτηνών

– εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για οικισμούς που δεν διέθεταν δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς για τα λύματά τους

– ανεπαρκή προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

– απουσία κατάλληλου σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και λειτουργία ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσής τους

– εφαρμογή της Οδηγίας 2008/1, IPPC για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις βιομηχανίες.

Αυτή τη στιγμή ενώπιον του ΔΕΚ βρίσκονται τέσσερις υποθέσεις για την κατάρτιση και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών, για τον αυτοκινητόδρομο Πύργου – Τσακώνας, την ελλιπή προστασία της λίμνης Κορώνειας καθώς και για τις απαιτήσεις εφαρμογής των οδηγιών που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Προειδοποιητικές επιστολές έχει λάβει η χώρα μας για 8 υποθέσεις (χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε περιοχή Νatura στη Λακωνία, λειτουργία ΧΥΤΑ στο Καλαμάκι Ζακύνθου κ.ά.) και επιστολές όχλησης για την εκτροπή του Αχελώου, τη λειτουργία ΧΥΤΑ Κιάτου Κατερίνης, την προστασία ειδών προτεραιότητας και της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα και την υποβάθμιση του υγροτόπου Σχινιά στην Αττική.

Χειρότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις από την Ελλάδα έχουν η Ιταλία με 44 υποθέσεις και η Ισπανία με 28, ενώ την καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν η Μάλτα με έξι υποθέσεις, η Εσθονία με τρεις και η Ολλανδία με μόλις δύο υποθέσεις.

 

econews

Σχόλια