SMA Solar: νέος μετατροπέας απόδοσης 99%

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στο πλαίσιο της 26ης έκθεσης EU PV SEC, η SMA έθεσε νέα πρότυπα για την απόδοση και τη μείωση του κόστους.

Η SMA Solar Technology AG, ως ο κορυφαίος κατασκευαστής μετατροπέων παγκοσμίως, συνεχίζει να ηγείται της τεχνολογίας θέτοντας νέα τεχνολογικά πρότυπα που συμβάλλουν στην επιτυχημένη υλοποίηση έργων και στο σχεδιασμό του πιο αποδοτικού βασικού εξοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην 26η EU PV SEC στο Αμβούργο, η SMA Solar Technology AG, επικεντρώθηκε στην αύξηση της αποδοτικότητας. Κεντρικό μήνυμα του κορυφαίου κατασκευαστή μετατροπέων παγκοσμίως ήταν η πεποίθηση ότι οι καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στη μείωση του κόστους του συστήματος, εφόσον διαθέτει κανείς την απαιτούμενη τεχνογνωσία.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η SMA παρουσίασε δυναμικά τις καινοτόμες λύσεις της για κρίσιμα θέματα που θα απασχολήσουν τον κλάδο των φωτοβολταϊκών μελλοντικά, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και σε όλες τις κατηγορίες ισχύος. Ένα από τα πρωταγωνιστικά εκθέματα στο περίπτερο της SMA στην έκθεση EU PV SEC ήταν o νέος μετατροπέας Sunny Tripower 20000TL High Efficiency. Αυτός ο νέος μετατροπέας καθιστά την SMA ως τον πρώτο κατασκευαστή που παρέχει μέγιστο βαθμό απόδοσης 99% για συσκευή μαζικής παραγωγής.

Η νέα συσκευή 20 kVA της SMA δεν διακρίνεται μόνο για τον εξαιρετικό βαθμό απόδοσής της. Χάρη στα βασικά της στοιχεία, (σχεδιασμός «mono-string», προαιρετικός διακόπτης απόζευξης DC και έλλειψη διάταξης ανύψωσης τάσης) καθίσταται ιδανική για την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων εξαιρετικά υψηλής απόδοσης, μέσης έως και πολύ μεγάλης ισχύος.

Επιπλέον, στον τομέα «Power Plant Solutions», η SMA παρουσίασε τη νέα λύση γείωσης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή (TL Grounding Solution). «Με μία πρόσθετη διάταξη που βασίζεται στο κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κύκλωμα, θα παρέχεται η δυνατότητα λειτουργίας αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας με οποιαδήποτε φωτοβολταϊκά πλαίσια λεπτού υμενίου σχεδιασμένα με μετατροπείς υψηλής απόδοσης χωρίς μετασχηματιστή, όπως π.χ. ο μετατροπέας Sunny Tripower. Κατ” αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η απόδοση από δύο έως άνω του τρία τοις εκατό», εξηγεί ο Roland Grebe, Chief Technology Officer της SMA.

Το SMA Utility Grade – μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας διεθνώς, αποτελεί επίσης μια είδηση στον τομέα «Power Plant Solutions», αφού συνδυάζει την τεχνολογία συστημάτων καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής της SMA για την υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας. «Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που φέρουν τη σήμανση Utility Grade, πληρούν τις υψηλές και σύνθετες απαιτήσεις των υπέρ-σύγχρονων και ανταγωνιστικών μονάδων παραγωγής ενέργειας. Παρέχουμε όλο τον εξοπλισμό ενός συστήματος, από τους κεντρικούς και τους αποκεντρωμένους μετατροπείς και την επιτήρηση της εγκατάστασης έως και την τεχνολογία μέσης τάσης υπό μορφή ενός ολοκληρωμένου συστήματος.

Οι πελάτες επιλέγουν επιμέρους στοιχεία ή προδιαμορφωμένα και προσαρμοσμένα πακέτα, για το σχεδιασμό με κεντρική ή αποκεντρωμένη δομή. Έτσι, βελτιστοποιείται σημαντικά η διαχείριση του έργου», δηλώνει ο Jürgen Reinert, Executive Vice President Technology του τομέα Power Plant Solutions.

Επιπλέον, η SMA παρουσίασε την έκδοση Utility Grade του Sunny Central 800CP με τη λειτουργία «Optiprotect». Το Optiprotect συνδυάζει το κεντρικό σύστημα επιτήρησης στοιχειοσειράς με έναν καινοτόμο αλγόριθμο, ο οποίος ανιχνεύει σφάλματα στοιχειοσειράς επιτόπου, αξιόπιστα και μπορεί να τα διακρίνει από παροδικά συμβάντα. Ένα σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση των δικτύων, σε συνάρτηση με φωτοβολταϊκά συστήματα μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται με μετατροπείς Sunny Central, αποτέλεσε επίσης το λανσάρισμα μίας πλατφόρμας επικοινωνίας υψηλής απόδοσης για τη σειρά CP. Σε συνδυασμό με τη νέα συσκευή, SMA Power Plant Controller εγγυάται επίσης τη γρήγορη συλλογή και ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου.

Ο τομέας «Medium Power Solutions» επικεντρώθηκε σε ζητήματα που θα μας απασχολούν και στο μέλλον, όπως η ιδιοκατανάλωση φωτοβολταϊκού ρεύματος, τα έξυπνα δίκτυα (smart grids) καθώς και η ενσωμάτωση στο δίκτυο. Επιπλέον της σειράς Sunny Boy SB 5000TL-21 με δυνατότητα λειτουργίας άεργου ισχύος, η SMA παρουσίασε τις συσκευές Sunny Boy HF. Όλες οι συσκευές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού VDE AR4105 και αξιοποιούν το σύστημα OptiTrac Global Peak με το διευρυμένο αλγόριθμο ανίχνευσης σημείου μέγιστης ισχύος (MPP) της SMA, εξασφαλίζοντας εξαιρετικές αποδόσεις ακόμη και στην περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων με μερική σκίαση.

Ο διάδοχος του Sunny Beam, το «Sunny View», προσφέρει ευκολία χρήσης με μια οθόνη αφής όπου παρουσιάζονται όλα τα δεδομένα της εγκατάστασης. Οι τεχνικοί της SMA φρόντισαν επίσης για τη μετεξέλιξη του Sunny Home Manager. Η συσκευή αυτή θα είναι μελλοντικά σε θέση να διαχειρίζεται άμεσα τις οικιακές συσκευές Miele που είναι «smart grid» (SG) ready, ενσωματώνοντάς τις κατ” αυτόν τον τρόπο στην έξυπνη διαχείριση φορτίου.

Οι χρήστες θα επωφελούνται από την κανονική λειτουργία της συσκευής, ενώ η απευθείας ανταλλαγή δεδομένων (επιλεγμένο πρόγραμμα, χρόνος λειτουργίας, ενεργειακές ανάγκες) με το Sunny Home Manager θα συμβάλλει στον ακριβέστερο προγραμματισμό της ιδιοκατανάλωσης.

Επιπρόσθετα, οι μηχανικοί μας αναπτύσσουν μειωμένου κόστους λύσεις για ευρύτερη συμμετοχή στη διαχείριση του δικτύου, κάτι που προβλέπει ο Γερμανικός νόμος περί των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του 2012 για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέγιστης ισχύος μεταξύ 30 και 100 kW. Το Sunny WebBox, καθώς και το SMA Power Reducer Box συνεχίζουν να παρέχουν λύσεις για μεγαλύτερες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Ο τομέας «Off-Grid Solutions» εστίασε στην τεχνολογία SMA Multicluster για την υλοποίηση αυτόνομων συστημάτων με ισχύ έως και 300 kW, όπως και στο εφεδρικό σύστημα Sunny Backup με νέες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας. Το σύστημα Sunny Backup, που διατίθεται από τον Αύγουστο, όταν συνδυάζεται με το Meter Box, δημιουργεί μία αυτόνομη μονάδα η οποία αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης με την αυτόματη αποθήκευση του πλεονάζοντος φωτοβολταϊκού ρεύματος για μελλοντική κατανάλωση. Η λειτουργία αδιάλειπτης τροφοδοσίας ρεύματος δεν μεταβάλλεται.

Από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, τα εφεδρικά συστήματα Sunny Backup S and M θα είναι συμβατά με μπαταρίες ιόντων λιθίου διαφόρων κατασκευαστών . Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες, αυτή η τεχνολογία συσσωρευτών παρέχει σαφή πλεονεκτήματα όσον αφορά στο βαθμό απόδοσης και τη σταθερότητα των κύκλων φόρτισης. Ο χρήστης έχει έτσι τη δυνατότητα να επιλέγει την ιδανική τεχνολογία συσσωρευτών για τη δική του εφαρμογή.

econews

Σχόλια