ΧΑΔΑ: άμεσο κλείσιμο ή βαριά πρόστιμα στους παραβάτες

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σύσκεψη με θέμα την πρόοδο του προγράμματος παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Πάρις Κουκουλόπουλος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας ΠΕΚΑ, Άρης Αλεξόπουλος.

Στη σύσκεψη τονίστηκε για ακόμα μια φορά ότι η άμεση παύση της λειτουργίας όλων των ενεργών ΧΑΔΑ και η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης όλων των ανενεργών ΧΑΔΑ, είναι επιβεβλημένη τόσο για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και για λόγους δημοσιονομικού συμφέροντος. Με δεδομένη τη σημερινή οικονομική κατάσταση της χώρας, ενδεχόμενη επιβολή οποιουδήποτε ύψους προστίμου από την Ε.Ε. θα αποτελούσε σημαντική έλλειψη αξιοπιστίας έναντι των προσπαθειών εξοικονόμησης πόρων που καταβάλλονται σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και από τους πολίτες.

Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και ήδη είναι ελάχιστος ο χρόνος για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών που θα διασφαλίσουν τη συμμόρφωση της χώρας με τις απαιτήσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και την αποφυγή του βαρύτατου προστίμου. Σε κάποιες περιπτώσεις, το κλείσιμο των ΧΑΔΑ που ακόμα χρησιμοποιούνται από σχετικά μικρό, πλέον, αριθμό Δήμων προσκρούει σε σημαντικά εμπόδια και δυσκολίες οι οποίες δεν έχουν τύχει κατάλληλης αντιμετώπισης, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους καταγγελίες για ενεργοποίηση κλειστών ΧΑΔΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε σαφές κατά τη σύσκεψη ότι το άμεσο κλείσιμο των ΧΑΔΑ και η αποκατάσταση τους δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με βάση τις τοπικές δυνατότητες – αδυναμίες των εμπλεκόμενων φορέων, ούτε μπορούν να αφεθούν οι σχετικές διαδικασίες να κυλήσουν με βάση την πεπατημένη και τους συνήθεις ρυθμούς τους, ιδιαίτερα μάλιστα όταν διακυβεύεται η αξιοπιστία της χώρας.

Το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, επιστρατεύοντας τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αλλά και όλους τους σχετικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που προβλέπει η νομοθεσία, θα ακολουθήσει διαδικασία άμεσης πιστοποίησης της παύσης λειτουργίας των ΧΑΔΑ και των σχετικών καταγγελιών, προκειμένου εν συνεχεία να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

Στη σύσκεψη κρίθηκε απαραίτητο να κινηθούν οι νομικές διαδικασίες, έτσι ώστε οι Δήμοι που διαθέτουν αδικαιολόγητα τα απορρίμματα τους σε ΧΑΔΑ να βρεθούν άμεσα αντιμέτωποι με τις κυρώσεις και να επιβληθούν τα ανώτατα πρόστιμα που η σχετική νομοθεσία προβλέπει.

Παράλληλα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε οριστικά τις, λίγες πλέον, περιπτώσεις όπου η απενεργοποίηση του ΧΑΔΑ προσκρούει σε σημαντικά εμπόδια και δυσκολίες, γεγονός που έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαιτείται συνεπώς άμεση ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο για την εφαρμογή των μέτρων και των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί, με συγκεκριμένους στόχους, με ενεργοποίηση και συστράτευση των απαιτούμενων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Η επικείμενη δημιουργία νέων, ισχυρών και κατάλληλα στελεχωμένων Περιφερειακών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, θα διευκολύνει καθοριστικά τις προσπάθειες παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

Οι συντονισμένες ενέργειες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειες και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών συγκλίνουν στην αταλάντευτη δέσμευση τους για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης παύσης λειτουργίας όλων των ΧΑΔΑ και της αποκατάσταση τους, στο άμεσο χρονικό διάστημα, καθώς και την ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στις Περιφέρειες της χώρας, όπως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Η παύση της παραβατικής συμπεριφοράς στη διάθεση των απορριμμάτων θα απελευθερώσει οικονομικούς πόρους και δυνάμεις, ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με πρόληψη, ανακύκλωση και αξιοποίηση που αποτελεί παράμετρο οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και πολιτισμικής εξέλιξης για τη χώρα μας.

econews

Σχόλια