Εύβοια: στο ΕΣΠΑ βιολογικός και δίκτυο αποχέτευσης στον Αμάρυνθο

0
335

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Με γρήγορους ρυθμούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προσθέτει στο ΕΣΠΑ έργα αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα.

Με πρόσφατη απόφαση ενέταξε στο ΕΣΠΑ ένα σημαντικό έργο που περιλαμβάνει και βιολογικό καθαρισμό:

Πρόκειται για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Αμαρύνθου και Γυμνού». Το συγκεκριμένο έργο θα υλοποιηθεί από την ΔΕΥΑ Χαλκίδας και ο προϋπολογισμός του είναι 17.510.362,97 ευρώ. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι 37 μήνες.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αποχέτευση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών του πρώην Δήμου Αμαρύνθου. Οι οικισμοί αυτοί βρίσκονται στον εσωτερικό του όρμου της Αμαρύνθου σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, έως 5 km από την ακτή και ο συνολικός ισοδύναμος πληθυσμός σχεδιασμού τους είναι 16.200 κάτοικοι.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά τους οικισμούς Αμαρύνθου και Γυμνού (ενιαία οικιστική ενότητα Γυμνού-Καλλιθέας) με πληθυσμούς σχεδιασμού 12.224 και 3.416 κατοίκων. Αντίστοιχα. Ο γειτονικός μη επιλέξιμος οικισμός της Άνω Βάθειας με ισοδύναμο πληθυσμό σχεδιασμού 560 κατοίκων λαμβάνεται υπόψη μόνο στον υπολογισμό της δυναμικότητας της κοινής ΕΕΛ, καθώς αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που δεν επιφέρει ουσιαστική διαφοροποίηση στο κόστος της ΕΕΛ, ενώ το δίκτυο αποχέτευσης δε συμπεριλαμβάνεται στο έργο και θα κατασκευαστεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑ Αμαρύνθου σε επόμενη φάση.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μιας κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων για τις ανάγκες των τεσσάρων οικισμών, τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης για τους τρεις οικισμούς (Αμαρύνθου, Γυμνού και Καλλιθέας) το εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ και τα απαιτούμενα αντλιοστάσια, τον βαρυτικό αγωγό μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων και τον υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσης.

Πηγή: ypodomes.com

Σχόλια