Αυθαίρετα: έκθεση καταγραφής στην Αττική από τη WWF Ελλάς

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

H αδυναμία καταγραφής των αυθαιρέτων στην οικολογικά πολύτιμη δασική γη και η επιβολή των απαραίτητων κυρώσεων είναι προφανής και δυστυχώς αγνοείται σκανδαλωδώς από την Κυβέρνηση.

Αυτό είναι και το συμπέρασμα της έκθεσης «Αυθαίρετα στη δασική γη της Αττικής», την οποία συνέταξε η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, στο πλαίσιο συνεργασίας με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας.

Όπως προκύπτει από αυτή την έκθεση, στην Ανατολική Αττική που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα παράνομων χρήσεων γης, έχουν εκδοθεί μόνο 1.050 αποφάσεις απομάκρυνσης / κατεδάφισης αυθαιρέτων από το 1991 μέχρι το 2010. Από τα δεδομένα, δεν προκύπτουν στοιχεία για εφαρμογή καμίας από αυτές.

Ο μεγαλύτερος όγκος των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων αφορά τους παλαιούς Δήμους Κερατέας (60 αποφάσεις), Ραφήνας (60 αποφάσεις), Αχαρνών (40 αποφάσεις), Μαρκόπουλου Μεσογαίας (39 αποφάσεις) και Λαυρεωτικής (36 αποφάσεις).

Αν και γίνεται σαφές ότι η έκδοση αποφάσεων κατεδάφισης για τα αυθαίρετα σε δασική γη είναι ελλιπέστατη και δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς την έκταση και ένταση του φαινομένου, εντούτοις η σύγκριση με τα δεδομένα που έχουν προκύψει από το πρόγραμμα χαρτογράφησης των αλλαγών καλύψεων γης, το οποίο πραγματοποίησε το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δείχνει σαφείς τάσεις οικιστικής επέκτασης στις περιοχές όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη ένταση καταγεγραμμένων αυθαιρεσιών.

Η έκθεση εντοπίζει τις μεγάλες ελλείψεις της μέχρι σήμερα πολιτικής αντιμετώπισης της αυθαιρεσίας εις βάρος του δασικού πλούτου της Αττικής, την ελλιπέστατη καταγραφή των αυθαιρέτων και την απουσία συνολικής εικόνας του προβλήματος. Επισημαίνει επίσης το προβληματικό παρόν και το αβέβαιο μέλλον των διοικητικών μηχανισμών δασικής διαχείρισης και προστασίας.

Με δεδομένη την τρέχουσα πολιτική του ΥΠΕΚΑ για νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, η έκθεση αυτή αποτελεί επίκαιρη και τεκμηριωμένη τοποθέτηση γύρω από το φλέγον πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης και της υποβάθμισης του δασικού μας πλούτου από παράνομες χρήσεις.

Διαβάστε την έκθεση εδώ.

econews, WWF

Σχόλια