ΑΠΕ: επενδύει στην «καθαρή» ενέργεια το 30% των Βρετανών αγροτών

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Περισσότεροι από ένας στους τρεις Βρετανούς αγρότες προτίθενται να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2012, με μέσα προσδοκώμενα κέρδη της τάξης των 28.000 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με έρευνα της τράπεζας Barclays.

Ο επιχειρηματικός βραχίονας της βρετανικής τράπεζας διοχέτευσε κεφάλαια της τάξης των 113 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει τους αγρότες να χρηματοδοτήσουν έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιακούς συλλέκτες, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικά και εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από οργανικά απορρίμματα.

Αρωγός στις επενδυτικές δραστηριότητες των Βρετανών αγροτών στις ΑΠΕ στέκεται και η κυβέρνηση της χώρας που έχει θεσπίσει ευνοϊκά τιμολόγια ηλεκτρικού.

H έρευνα της Barclays σε 300 αγρότες πελάτες της έδειξε πως τέσσερις στους πέντε αναγνωρίζουν ότι οι ΑΠΕ μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, ενώ το 60% τις θεωρεί ως πηγή πρόσθετου εισοδήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άνθρωπος που επέστησε την προσοχή της κοινής γνώμης στη δυνατότητα εκμετάλλευσης έργων ΑΠΕ σε αγροτική γη είναι ο Michael Eavis, αγρότης και ιδρυτής του διάσημου μουσικού φεστιβάλ του Glastonbury, όταν εγκατέστησε πάνω από χίλια φωτοβολταϊκά στα κτήματά του.

Ο χρόνος απόσβεσης των έργων ΑΠΕ στη Μεγάλη Βρετανία υπολογίζεται σε περίπου 10 χρόνια, ενώ η κυβέρνηση περιέκοψε την κρατική ενίσχυση μεγάλων έργων ΑΠΕ εξαιτίας του κινδύνου ορισμένοι μεγαλοεπενδυτές να απορροφήσουν το σύνολο των κονδυλίων που προορίζονταν για οικιακά ή κοινοτικά προγράμματα.

Η Barclays εκτιμά πως 80 με 90 τοις εκατό των έργων ΑΠΕ σε αγροτική γη θα αφορά φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα καθώς η κατασκευή τους κοστίζει φθηνότερα και οι τιμές αναμένεται να πέσουν κατά 50% κατά την προσεχή πενταετία τη στιγμή που η ζήτηση αυξάνεται και η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία.

Η Βρετανία έχει θέσει ως στόχο την κάλυψη του 15% των ενεργειακών της αναγκών από ΑΠΕ ως το 2020 έναντι ποσοστού 7,4% το 2010.

econews

Σχόλια