Κυκλάδες: αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών εγκατάστασης μονάδων αφαλάτωσης

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Εσωτερικών, Χάρη Καστανίδη, έστειλε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων και Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης Γιάννης Δεκαβάλλας, με θέμα την «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών του Αιγαίου», ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών και την παροχή διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στην επιστολή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου και Εσωτερικών, Χάρη Καστανίδη, έστειλε ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Κυκλάδων και Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης Γιάννης Δεκαβάλλας, με θέμα την «Εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών του Αιγαίου», αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια  του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το κρίσιμο πρόβλημα της χωροθέτησης και εγκατάστασης των φορητών μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά μας.

Στο άρθρο 30 του Ν. 3937/2011 αναφέρεται «Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές διάθεσης του αλμολοίπου, οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης για κάθε περιοχή, η αντιστοίχιση των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος  άρθρου».

Μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική απόφαση, ισχύει συνεπώς η αντιστοίχιση του βαθμού όχλησης όπως αυτή καθορίζεται στην ΚΥΑ 13727/724/24-07-2003, σύμφωνα με την οποία οι μονάδες αφαλάτωσης κατατάσσονται στην κατηγορία της Μέσης Όχλησης, σύμφωνα με τα πολεοδομικά διατάγματα.

Όπως όμως αντιλαμβάνεστε οι προϋποθέσεις χωροθέτησης που προκύπτουν από την ανωτέρω κατάταξη, καθιστούν στην πραγματικότητα απαγορευτική και αδύνατη την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά μας, καθώς σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία οι βιομηχανικές μονάδες Μέσης Όχλησης θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 500 τουλάχιστον μέτρων από τα όρια των οικισμών. Είναι σαφές πως το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην επάρκεια νερού στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Επειδή θεωρούμε πως η επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος είναι εξαιρετικής σημασίας, παρακαλούμε όπως επισπευστεί η έκδοση της απαιτούμενης από το άρθρο 30 του ν. 2937/2011 Υπουργικής Απόφασης, καθώς και την παροχή διευκολύνσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

econews

Σχόλια