ΡΑΕ: επιβολή προστίμων για απόκρυψη στοιχείων

0
18

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε η ΡΑΕ στην «Ενεξον Ελλάς», που κατέχει άδειες φωτοβολταϊκών και σχεδιάζει επενδύσεις περίπου 300 εκατ. ευρώ, λόγω απόκρυψης στοιχείων αναφορικά με τη νομική κατάσταση ενός εκ των χρηματοδοτών των έργων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας euro2day.gr, η εμπλοκή με τη συγκεκριμένη εταιρία δημιουργήθηκε όταν ο βασικός της μέτοχος Babcock and Brown Limited τέθηκε σε καθεστώς (εκούσιας) διαχείρισης από τον Μάρτιο του 2009, ενώ στη ΡΑΕ είχε παρουσιαστεί ως χρηματοδότης των αδειοδοτημένων έργων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το πρόστιμο επιβλήθηκε γιατί η ελληνική εταιρία που έλαβε τις άδειες, απέφυγε να ενημερώσει την Αρχή για τη νομική κατάσταση του κύριου μετόχου της, της Babcock and Brown Limited, κυρίως όταν η θέση σε (εκούσια) διαχείριση και στη συνέχεια σε εκκαθάρισή της έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2009 και οι άδειες παραγωγής εκδόθηκαν τον Μάρτιο του 2010.

Συνεπώς, τονίζει η απόφαση της Αρχής, η εταιρία έπρεπε να είχε ενημερώσει τη ΡΑΕ σχετικά με τη νομική κατάσταση ενός εκ των χρηματοδοτών των έργων, ιδίως όταν καταθέτει δήλωση ότι «όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή».

Από την πλευρά της, η επιχείρηση παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η παρούσα διοίκησή της ανέλαβε τη 18η Δεκεμβρίου 2009 και ότι ουδέποτε παρέστη ανάγκη να ανατρέξει σε πληροφόρηση της εταιρικής κατάστασης της Babcock and Brown Limited, δεδομένου ότι η MISMATS HOLDINGS LIMITED αγόρασε τις μετοχές της από τη HIDEAL INVESTMENT SARL.

Εκτός αυτού, επέρριψε ευθύνες σε άλλη εταιρία, στην οποία η προηγούμενη διοίκηση είχε αναθέσει να διαχειρίζεται παρόμοια θέματα.

Ωστόσο, η ΡΑΕ δεν δέχτηκε τις αιτιάσεις της Ενεξον Ελλάς γιατί θεώρησε αδικαιολόγητη τη μη ενημέρωση του διοικητικού της συμβουλίου για τη νομική κατάσταση του αρχικού χρηματοδότη των έργων, όπως δε τονίζεται στην απόφαση η στάση αυτή «δεν μπορεί παρά να απέχει σημαντικά από την τήρηση της υποχρέωσης επιμελούς άσκησης των καθηκόντων των μελών της διοίκησης της εταιρίας.

econews

Σχόλια