Σε απολογία για το αυθαίρετο νεκροταφείο ο Δήμος Γλυφάδας

0
9

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε στις 16 Αυγούστου 2011 στη θέση «Πατητήρι» του Υμηττού, όπου αποπειράθηκε ο Δήμος Γλυφάδας να ιδρύσει νεκροταφείο, διαβίβασε την έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας προς τον Δήμο Γλυφάδας, τον οποίο καλεί σε απολογία.

Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011, ο Δήμαρχος Γλυφάδας με τη συμβολή του Μητροπολίτη Γλυφάδας, ενεργώντας αυθαίρετα, κατέλαβε χώρο εντός αναδασωτέας περιοχής στην Α” Ζώνη του Υμηττού, περιοχή που φερόταν να εμπίπτει σε απαγορευτικές διατάξεις, προκειμένου να εγκατασταθεί νεκροταφείο και με μη νόμιμες πρακτικές να δημιουργηθεί «τετελεσμένο».

Το ΥΠΕΚΑ κατόπιν τούτου, ζήτησε άμεσα από το Δήμο Γλυφάδας να σταματήσει κάθε ενέργεια αυθαίρετης εγκατάστασης νεκροταφείου και να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την διερεύνηση όλων των πτυχών του ζητήματος.

Σύμφωνα με την Έκθεση των Επιθεωρητών προκύπτει σαφώς ότι το έργο έγινε σε περιοχή όπου απαγορεύεται ρητά η χωροθέτηση κοιμητηρίων και κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής, δασικής, υγειονομικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και κατά παράβαση του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα και κάθε δεοντολογίας.

Με την Έκθεση της ΕΥΕΠ ο Δήμος Γλυφάδας καλείται σε απολογία με βάση το αρθ. 9 του Ν. 2947/2001. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν προσέλθει και δεν αποστείλει τα απαιτούμενα στοιχεία, θα θεωρηθεί ότι δεν υφίστανται αποδεικτικά ή άλλα στοιχεία και ότι έχει ενεργήσει κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ως εκ τούτου η ΕΥΕΠ θα εκδώσει Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα για την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για το ΥΠΕΚΑ αποτελεί προτεραιότητα η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και σε αυτό το πλαίσιο θα την εφαρμόσει απαρέγκλιτα.

econews

Σχόλια