Ηλεκτρική ενέργεια: άδεια προμήθειας στην αυστριακή Verbund

0
48

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Αδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες, ισχύος 150 MW, χορηγήθηκε στην εταιρεία Verbund AG (αυστριακή δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού), με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Παπακωνσταντίνου μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της «Ναυτεμπορικής», η εν λόγω άδεια ισχύει για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συνάψει με τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) τις συμβάσεις που απαιτούνται για τη χρήση του Συστήματος και των διασυνδέσεων.

Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι το Αυστριακό δημόσιο με ποσοστό 51% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το υπόλοιπο 49% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο.

econews

Σχόλια