Ηλιοθερμικός Σταθμός Κρήτης: εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη

0
501

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Η τεχνολογία μπορεί να είναι καινούργια, αλλά μπρος στην εγκατάσταση του πρώτου μεγάλου σταθμού στην Ευρώπη, στην περιοχή του Αθερινόλακκου, γίνονται προσπάθειες να διασφαλίστουν με αυστηρότητα οι περιβαλλοντικοί όροι.

Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ΑΠΕ: Ηλιοθερμικός σταθμός ισχύος 38,00MW στη θέση «Πλαγιές» Αθερινόλακκου, Δ. Σητείας, Ν. Λασιθίου της εταιρίας «NUR-MOH Α.Ε.» συμφερόντων Βαρδινογιάννη και της NUR, θέτοντας αυστηρούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του σταθμού που είναι βέβαια φιλικότερος προς το περιβάλλον.

Ο ηλιοθερμικός σταθμός θα αποτελείται από ηλιοστάτες οι οποίοι ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία σε έναν κεντρικό συλλέκτη που βρίσκεται στην κορυφή ηλιακού πύργου και θερμαίνουν υγρό μέσο με το οποίο γίνεται παραγωγή θερμού ατμού ο οποίος τελικώς χρησιμοποιείται σε στρόβιλο-γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού παραγωγής ανέρχεται σε 38 MWe.

Ο ηλιοθερμικός σταθμός δεν περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης θερμικής ενέργειας. Ο σταθμός χρησιμοποιεί την τεχνολογία πύργου ισχύος LPT-550 με επίπεδα κάτοπτρα.

Θα αποτελείται από ένα ηλιακό πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει έναν πύργο ισχύος που περιβάλλεται από μια συστοιχία ηλιοστατών εγκατεστημένους σε θέσεις που μεγιστοποιούν την πυκνότητά τους και το βαθμό αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο διαθέσιμης γης.

Οι ηλιοστάτες αποτελούν στερεωμένα επίπεδα γυάλινα κάτοπτρα που αυτόνομα παρακολουθούν την κίνηση του ήλιου μεγιστοποιώντας έτσι την αντανάκλαση των ακτίνων του πάνω στον ηλιακό λέβητα-συλλέκτη ο οποίος βρίσκεται στον πύργο ισχύος.

Κάθε ηλιοστάτης έχει δύο κάτοπτρα συνολικής επιφάνειας ανάκλασης περίπου 14 m2. Το σύνολο των ηλιοστατών στο ηλιακό πεδίο θα είναι περίπου 21.000. Ο ηλιακός συλλέκτης- λέβητας βρίσκεται τοποθετημένος πάνω στον πύργο. Στον πύργο μπορεί με την υπάρχουσα τεχνολογία να παραχθεί ατμός με μέγιστη πίεση έως 165 bar και θερμοκρασία έως 540ºC.

Ο ατμός που παράγεται στον ηλιακό λέβητα συγκεντρώνεται και οδηγείται στον ατμοστρόβιλο που είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρογεννήτρια όπου και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια.

Στον σταθμό περιλαμβάνεται ένα εφεδρικό σύστημα με δύο συμβατικούς λέβητες που τροφοδοτεί ακαριαία με συμπληρωματική παροχή ατμού τον ατμοστρόβιλο σε περίπτωση προσωρινής μείωσης της παροχής ατμού από τον ηλιακό λέβητα. Ο κάθε λέβητας είναι τυποποιημένος και έχει ονομαστική ισχύ για την παραγωγή 7 MWe ο μικρός και 30 MWe ο μεγάλος χωρίς τη συμβολή του ηλιακού πεδίου.

Ηλιοστάτες

Για τους σκοπούς του έργου θα τοποθετηθούν περίπου 21.000 ηλιοστάτες.

Οι ηλιοστάτες είναι κάτοπτρα που συγκεντρώνουν τις ακτίνες του ήλιου και τις αντανακλούν πάνω στον συλλέκτη. Ο κάθε ένας αποτελείται από δύο επίπεδα κάτοπτρα τοποθετημένα πάνω σε έναν μικρό πυλώνα και με δυνατότητα κίνησης σε δύο άξονες.

Το κάθε κάτοπτρο των ηλιοστατών έχει μήκος 3,25 m και πλάτος 2,25 m . Το πάχος του είναι περίπου 4 mm. Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται High Transmission Float Glass. Τα κάτοπτρα βιδώνονται πάνω σε βάσεις με ελαφρώς κυρτωμένα άκρα.

Πύργος Ισχύος – Ηλιακός Συλλέκτης – Ηλιακός Λέβητας

Ο ηλιακός συλλέκτης βρίσκεται στη κορυφή του πύργου ισχύος. Το συνολικό ύψος του πύργου από το κατώτερο σημείο του ηλιακού πεδίου ανέρχεται στα 120 m. Ο ηλιακός συλλέκτης αποτελείται από το τμήμα του ατμολέβητα και το τμήμα του υπερθερμαντή / αναθερμαντή.

Ο πύργος θα τοποθετηθεί στη μέση ειδικά διαμορφωμένης πλατείας με εσωτερική οδοποιία όπου θα εγκατασταθεί και ο υπόλοιπος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του έργου.

Υπαίθρια δεξαμενή ακατέργαστου νερού

Για την κάλυψη των αναγκών νερού του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής θα εγκατασταθεί μια δεξαμενή αποθήκευσης, όγκου 800 m3.

Ο χώρος όπου χωροθετείται η δεξαμενή ακατέργαστου νερού καλύπτει μια έκταση περίπου 100 m2. Η δεξαμενή θα έχει ύψος περίπου 8 m.

Υπαίθρια δεξαμενή απιονισμένου νερού

Για την κάλυψη των αναγκών απιονισμένου νερού του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής θα εγκατασταθεί μια δεξαμενή αποθήκευσης, όγκου 400 m3.

Ο χώρος όπου χωροθετείται η δεξαμενή ακατέργαστου νερού καλύπτει μια έκταση περίπου 100 m2. Η δεξαμενή θα έχει ύψος περίπου 4 m.

Σύστημα Κατεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ) και σύστημα κατεργασίας αστικών αποβλήτων

Τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα τα οποία παράγονται κατά τη φάση λειτουργίας του αποτελούνται από:

• Υγρά απόβλητα στρατσωνισμού του ατμολέβητα (περίπου 16 m3/ημέρα)

• Υγρά απόβλητα εκκίνησης ατμολεβήτων (περίπου 8 m3/ημέρα)

• Υγρά απόβλητα από την αναγέννηση των ρητινών της μονάδας απιονισμού

• Υγρά απόβλητα από εξυδατώσεις αγωγού και δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου

• Υγρά απόβλητα από πλύσεις δαπέδων των μονάδων εξοπλισμού

• Διαρροές στους χώρους παραλαβής και διακίνησης καυσίμου

• Νερά αποστράγγισης από την πάχυνση της ιλύος

Τα εν λόγω απόβλητα θα επεξεργάζονται στο Σύστημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΣΚΥΒΑ) που θα βρίσκεται εντός του γηπέδου εγκατάστασης του έργου (και συγκεκριμένα στο Power Block).

Η διάθεση των επεξεργασμένων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων προτείνεται να γίνει σε υπεδάφιο πεδίο διάθεσης αποβλήτων εντός των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης του έργου. Μετά την επεξεργασία του στην ΣΚΥΒΑ το υγρό απόβλητο θα καταλήγει σε μια δεξαμενή η οποία θα χρησιμεύει για την προσωρινή αποθήκευση των υγρών αποβλήτων. Τα ειδικά απόβλητα, τα οποία παράγονται κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου, προσιδιάζουν με τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα.

Τα απόβλητα αυτά είναι κυρίως τα λιπαντικά (λάδια, γράσα) που προέρχονται απ” τη συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται.

Δευτερευόντως, κάποιες μικρές ποσότητες ειδικών αποβλήτων (καυσίμων και λιπαντικών) θα προέρχονται από τυχαία περιστατικά, όπως π.χ.διαρροές οχημάτων και μηχανημάτων από βλάβη, αμέλεια κλπ.

Στα ειδικά απόβλητα συγκαταλέγεται και η επεξεργασμένη ιλύς του ΣΚΥΒΑ. Τα ειδικά απόβλητα θα συγκεντρώνονται σε ειδικές δεξαμενές που θα υπάρχουν εντός του γηπέδου και θα συλλέγονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από εταιρεία πιστοποιημένη και αδειοδοτημένη για τη διαχείριση τέτοιου είδους αποβλήτων.

Πηγή patris.gr

econews

Σχόλια