Κλιματική αλλαγή: φθηνότερη λύση η μείωση των εκπομπών CO2

0
2

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Εάν οι άνθρωποι επιθυμούν να περιορίσουν τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% στο τέλος του αιώνα, η λιγότερο κοστοβόρος λύση είναι να περιορίσουν με κάθε τρόπο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Αυτό είναι το πόρισμα που εξήγαγαν επιστήμονες του Joint Global Change Research Institute οι οποίοι χρησιμοποίησαν το μαθηματικό μοντέλο Global Change Assessment Model. Το εν λόγω μοντέλο συνυπολογίζει τις δυνάμεις της αγοράς και τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις για την κοστολόγηση του άνθρακα.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε το λογισμικό για την προσομοίωση του επιπέδου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τις αλλαγές των χρήσεων γης κατά την περίοδο 2005-2100.

Παράλληλα, πραγματοποίησε υπολογισμούς χωρίς να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες πολιτικές ελέγχου του επιπέδου των εκπομπών CO2 ή των τιμών του άνθρακα, προκειμένου να εκτιμήσει τις μελλοντικές συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης.

Συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι τιμές του άνθρακα θα προκαλέσουν μια αύξηση στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και των ΑΠΕ. Επίσης, εκτιμάται ότι είναι φθηνότερη η ανάπτυξη τεχνολογιών συγκέντρωσης και αποθήκευσης εκπομπών από καύση άνθρακα και βιοκαυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή από την πλήρη απελευθέρωση των εκπομπών CO2.

Το ερευνητικό πρόγραμμα Joint Global Change Research Institute είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και του Πανεπιστημίου του Μέρυλαντ με αποστολή την εκπόνηση μελετών για εξοικονόμηση ενέργειας και την κατανόηση των συσχετισμών μεταξύ της κλιματικής αλλαγής, της παραγωγής και χρήσης ενέργειας, της οικονομικής δραστηριότητας και του περιβάλλοντος.

econews

Σχόλια