Νέα υπηρεσία για την διάδοση ελεύθερων μετεωρολογικών δεδομένων

0
263

Περιβάλλον, Ενέργεια, Οικολογία:

Η ερευνητική ομάδα «ΙΤΙΑ» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) ανακοινώνει τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας http://openmeteo.org/db/.

Οποιοσδήποτε διαθέτει έναν ή περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία για τη διαχείριση και τη δημοσιοποίηση των δεδομένων που συλλέγει.

Μέχρι σήμερα, ιδιώτες ή φορείς που διαχειρίζονται μετεωρολογικούς ή υδρολογικούς σταθμούς συγκέντρωναν τις μετρήσεις είτε στους προσωπικούς τους υπολογιστές, ή έπρεπε να αναλάβουν το κόστος για τη λειτουργία εξειδικευμένου server.

Αυτό πλέον αλλάζει με την ύπαρξη της «Ενυδρίδας», ελεύθερου λογισμικού για τη διαχείριση βάσης δεδομένων με σταθμούς και μετρήσεις, καθώς και της βάσης δεδομένων του openmeteo.org, μιας εγκατάστασης δηλαδή της «Ενυδρίδας» ρυθμισμένης για ελεύθερη χρήση από το κοινό.

Έτσι λοιπόν οι χρήστες και οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν τη βάση του openmeteo.org για να ανεβάζουν τα δεδομένα τους αντί να συντηρούν δικούς τους server, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα θα είναι ελεύθερα (διαθέσιμα υπό την άδεια Open Database License ή την Creative Commons Attribution- ShareAlike License, ανάλογα με το είδος των δεδομένων).

Κάθε χρήστης έχει δικαιώματα εγγραφής στα δεδομένα του, ενώ το κοινό έχει δικαιώματα ανάγνωσης σε όλα τα δεδομένα της βάσης.

«Η διαθεσιμότητα των ελεύθερων δεδομένων έχει μεγάλη σημασία στην επιστημονική έρευνα,» σχολιάζει ο καθηγητής Ε.Μ.Π. Δημήτρης Κουτσογιάννης, «και αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή είναι ελεύθερα.

Με το openmeteo.org/db, ελπίζουμε να ενθαρρύνουμε τους ελληνικούς και διεθνείς φορείς αλλά και ιδιώτες να ακολουθήσουν αυτήν την πρακτική. Θέλουμε επίσης να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία σε χρήστες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος, όπως ερασιτέχνες αλλά και μικρούς οργανισμούς.

Αυτό μπορεί να βοηθήσει να επεκταθεί η δυνατότητα άντλησης ελεύθερων – δημόσιων δεδομένων.»

«Όπως γνωρίζουμε και από την wikipedia, η ελεύθερη πληροφορία και το ελεύθερο λογισμικό πάνε μαζί» προσθέτει ο Αντώνης Χριστοφίδης, ιδρυτής του openmeteo.org.

«Γι” αυτό το λόγο στο openmeteo.org υπάρχουν και τα δύο.»

econews

Σχόλια