Τα λύματα της Στυλίδας στη Λαμία

0
49

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία

Στο Δήμο Λαμιέων θα πηγαίνουν τα λύματα του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το «Τεχνικό Πρόγραμμα 2011» της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης του δήμου, στο οποίο προβλέπεται και η κατασκευή έργων δικτύων αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Μακρακώμης.

Ο Δήμος Λαμιέων μετά από την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τους δύο όμορους δήμους, αναλαμβάνει την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης, εφόσον αυτά χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα:

•Θα αρχίσει η κατασκευή του έργου ολοκλήρωσης των δικτύων αποχέτευσης στη Στυλίδα και του έργου μεταφοράς των λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λαμίας).

•Θα αρχίσει η κατασκευή ολοκλήρωσης των δικτύων αποχέτευσης στη Σπερχειάδα και τη Μακρακώμη, της θέσης σε λειτουργία της ΕΕΛ Σπερχειάδας-Μακρακώμης και η κατασκευή έργων αποχέτευσης με ΕΕΛ για τον Άγιο Γεώργιο, τον Τυμφρηστό και γειτονικούς οικισμούς.

Το πρόγραμμα, εκτός αυτών, περιλαμβάνει τα προς εκτέλεση έργα, τις μελέτες καθώς και τις «προμήθειες με εγκατάσταση» που πρόκειται να εκτελεσθούν κατά το έτος 2011.

Επιγραμματικά:

Τα προγραμματισμένα προς εκτέλεση έργα

α. Τα χρηματοδοτούμενα ή προτεινόμενα προς χρηματοδότηση από το Δ΄ ΚΠΣ της Ε.Ε. έργα και συγκεκριμένα η κατασκευή του έργου επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού , το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επίσης, το νέο εξωτερικό υδραγωγείο (Λαμίας-Σταυρού-Ροδίτσας-Μεγ. Βρύσης-Αγ.

Παρασκευής-Ανθήλης-Κόμματος-Φραντζή-Κωσταλέξη-Λυγαριάς), έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης στη Λαμία, το έργο αγωγών μεταφοράς και εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης για το Μοσχοχώρι και το Κόμμα, η κατασκευή νέας ΕΕΛ και δικτύων αποχέτευσης Υπάτης-Λειανοκλαδίου, η κατασκευή μικρής μονάδας ΕΕΛ και αγωγών μεταφοράς Φραντζή και οι προτεινόμενες μονάδες ξήρανσης των βιοστερεών και διάθεσης υγρών αποβλήτων για άρδευση στην ΕΕΛ Λαμίας.

Ακόμη, τα προτεινόμενα έργα μικρών βιολογικών και δικτύων των οικισμών Θερμοπυλών, Λυγαριάς, Κωσταλέξη, εφόσον ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

β. Νέα και συνεχιζόμενα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης με αυτοχρηματοδότηση τόσο στην πόλη της Λαμίας όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα. Με τα έργα αυτά, τα οποία αφορούν κυρίως τα δημοτικά διαμερίσματα, αντιμετωπίζονται τρέχουσες ανάγκες αφενός εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε σημεία των οικισμών που δεν αντικαταστάθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και αφ ετέρου για τη διευκόλυνση των αντίστοιχων έργων οδοποιίας που προγραμματίζει και εκτελεί η ΤΥ του Δ. Λαμίας.

γ. Το έργο κατασκευής του νέου κτηρίου της Επιχείρησης το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ήδη έχουν αποπερατωθεί τα δύο τρίτα της α΄ φάσης. Η β” φάση κατασκευής του έργου θα συμβασιοποιηθεί εντός του έτους.

Οι προγραμματισμένες μελετητικές εργασίες

•Μελέτη για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τη Στυλίδα προς την ΕΕΛ Λαμίας και για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών προσαύξησης της δυναμικότητας της ΕΕΛ

•Ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή μικρού Β.Κ. στο Φραντζή και αγωγών μεταφοράς.

•Η εκ νέου υλοποίηση ειδικού ερευνητικού προγράμματος περιβαλλοντικής έρευνας της περιοχή εκβολών του Σπερχειού ποταμού.

•Διάφορες υποστηρικτικές εργασίες υποβοήθησης της ΤΥ για την υλοποίηση του έργου του νέου κτιρίου, για την εγκατάσταση φ/β σταθμού στον Β.Κ. και για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε διάφορα προκηρυσσόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

«Προμήθειες και εγκατάσταση»

•Η συνέχεια των έργων προμήθειας και εγκατάστασης επιπλέον συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού αντλιοστασίων και γεωτρήσεων, για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του πόσιμου νερού των οικισμών του Δήμου Λαμίας, πράξεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις ένταξής τους στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και στο ΥΠΕΚΑ.

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει και την επέκταση της εγκατάστασης των ταχυδιυλιστηρίων Γοργοποτάμου.

•Η έναρξη της προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας 200 Kwp.

•Η προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού για την βελτίωση λειτουργίας των δεξαμενών αερισμού του Β.Κ. ούτως ώστε να προκύψει επαύξηση της δυναμικότητας της μονάδας.

•Η διεύρυνση του υφιστάμενου συστήματος τηλεκαταγραφής της κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων της Επιχείρησης.

 

Πηγή aftodioikisi.gr

 

econews

Σχόλια